Marifoonscanners

Communicatie in de scheepvaart verloopt via de marifoon. Marifoons zijn apparaten die zenden en ontvangen in de VHF-band. Ze worden gebruikt voor de communicatie tussen de schepen onderling, schepen en bruggen, sluizen of een verkeerscentrale. Een van deze centrales is VC Brandaris. Schepen die zich in het Waddengebied tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland bevinden zijn … Meer lezen over Marifoonscanners