Nieuwe adressen ingevoerd

Op één januari 2010 zijn een groot aantal adressen en postcodes op Terschelling gewijzigd.

Het ministerie van VROM wilde een uniforme Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en hiervoor diende elke gemeente vóór 1 juli 2009 zijn adressenbestand te digitaliseren. Deze nieuwe regels zorgde voor een hoop gedoe bij veel gemeenten. Alle gebouwen moesten namelijk ook een eigen adres krijgen, zoals garageboxen, schuren en andere gebouwen die nooit eerder een echt adres hadden.

Door deze nieuwe eisen kwamen er af en toe vreemde dingen naar boven, zo bleek op Vlieland het dorp Oost-Vlieland officieel niet eens te bestaan.

Op Terschelling was de verandering het ingrijpendst.  Zo besloot de gemeente allereerst om de officiële plaatsnamen te ontdoen van het voorvoegsel ‘Terschelling’. Sinds de jaren negentig was het Terschelling Formerum, Terschelling Midsland enzovoorts. Nu is dit gewoon Formerum en Midsland geworden.

Naast het veranderen van de plaatsnamen moesten er ook 81 nieuwe straatnamen verzonnen worden. Op het eiland was het namelijk, vooral in de kleinere dorpen als bijvoorbeeld Lies en Hee, gebruikelijk om adressen te hanteren als Lies 27, Hee 9 enzovoorts. Al deze adressen moesten nu een eigen straat, huisnummer en nieuwe postcode krijgen. De gemeente heeft voor het verzinnen van deze nieuwe straatnamen veel naar het boek ‘Aastermiede & Wachthuusplak – veldnamen op Terschelling in duin en polder’ van A. Kok gekeken.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de adreswijzigingen op 1 juli 2009 in zouden gaan, echter had TNT Post moeite met het aanmaken van nieuwe postcodes voor alle adressen. Daarom is de adreswijziging uiteindelijk op 1 januari 2010 definitief ingegaan.

Kijk hier voor een volledig overzicht van gewijzigde adressen op Terschelling (PDF bestand van de Gemeente Terschelling). De nieuwe postcodes zijn niet aanwezig in dit overzicht.

Skylgenet.nl
-- Advertentie --