Tweede woning op eiland aangepakt

De gemeente Terschelling, maar ook de overige Waddeneilanden, gaan mensen met een tweede huis op de eilanden aanpakken. Het moet moeilijker worden om een huis te kopen op het eiland voor mensen zonder economische of maatschappelijke binding. Ook gaat het verbod op het gebruik van woningen die voor permanente bewoning bedoeld zijn als recreatieverblijf of tweede woning strenger gehandhaafd worden. De gemeente wil daar waar nodig dwangsommen gaan opleggen.

Met de maatregelen wil de gemeente proberen de grote woningnood op het eiland aan te pakken. Naar schatting zouden er zo’n 100 eilanders een woning zoeken. Per jaar komen er ongeveer acht huurwoningen vrij, wat neer zou komen op een wachttijd van 8 tot 10 jaar. Ook het aanbod van koopwoningen is schaars, terwijl ruim honderd woningen het grootste deel van het jaar leeg staan of illegaal verhuurd worden.

De gemeente wil graag meer huurwoningen op het eiland, maar krijgt daarvoor van de provincie geen toestemming zolang illegaal gebruik als tweede woning of verhuur als recreatieverblijf niet aangepakt wordt.

Begin jaren negentig werd in de zogenoemde huisvestingsverordening vastgelegd dat huizen beneden de 272.000 euro niet verkocht mochten worden aan mensen zonder economische of maatschappelijke band met het eiland. Door de gestegen huizenprijzen zijn er vrijwel geen huizen meer op het eiland die onder deze limiet vallen, zo zegt wethouder De Jong in het Reformatorisch Dagblad. De gemeente zou deze grens nu willen verhogen naar zo’n vijf à zes ton.

Voor mensen die vóór 1 juli 1994, toen de huisvestingsverordening van kracht werd, een huis gekocht hebben (en dit kunnen aantonen) en als tweede huis gebruiken, kan een uitzondering gemaakt worden. Voor woningen die na die datum aangekocht zijn is dit niet mogelijk. Wel is het dan nog mogelijk om een vergunning aan te vragen, als minstens 75m² van het huis wel permanent bewoond wordt.

De gemeente Terschelling heeft een folder gepubliceerd met alle informatie op een rijtje voor huiseigenaren.

-- Advertentie --