Nieuwe radar- en marifooninstallatie voor vuurtorens

De vuurtorens van Terschelling en Schiermonnikoog krijgen de beschikking over nieuwe radar- en marifooninstallaties, zo liet staatssecretaris van infrastructuur en milieu, Joop Atsma, al in december in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Met de brief stelde Atsma de Kamer op de hoogte van de situatie rond de Zeeverkeerscentrale Waddenzee. Atsma maakt in de brief nogmaals duidelijk dat het plan voor één zeeverkeerscentrale voor de volledige Waddenzee niet door zal gaan.

In het oorspronkelijke plan zouden de vuurtorens op de Waddeneilanden voorzien worden van camera’s, waarmee verkeersleiders vanuit de centrale het hele waddengebied konden controleren. Maar het bleek niet mogelijk een camerasysteem te ontwikkelen dat aan alle strenge eisen voldeed.

“Met het oog op de veiligheid op zee en op de Waddeneilanden, accepteer ik geen onnodige risico’s. De veiligheid van het scheepvaartverkeer, van mens en natuur staan voor mij voorop. Daarom blijven de verkeersleiders 24 uur per dag op de Brandaris op Terschelling en op de vuurtoren van Schiermonnikoog”, schrijft Atsma.

Het contract met de aannemer die het systeem zou leveren, de Zeeuwse Radar Combinatie (ZRC), is ondertussen beëindigd. De ZRC heeft 2,6 miljoen euro gekregen voor alle testen die het bedrijf met de camerasystemen gedaan heeft en voor het ontwerpen van de verkeerscentrale. Ook neemt de overheid een aantal zaken over van het bedrijf, zoals een volledig nieuwe radarinstallatie voor het oostelijke deel van de Waddenzee en een volledig vernieuwde en verbeterde marifooninstallatie met dekking voor de hele Waddenzee, wat toegepast zal worden op de vuurtorens.

Met de overname van de systemen kan de begeleiding van het scheepvaartverkeer vanaf de torens op een veilige manier worden doorgezet, schrijft Atsma. Ook zegt de staatssecretaris toe actie te ondernemen om een stabiele situatie in de bemensing van de torens te creëren.

De staatssecretaris wil nieuwe medewerkers werven om het personeelstekort op de toren van Schiermonnikoog op te lossen. Ook zouden ingehuurde medewerkers een vast contract aangeboden moeten krijgen bij Rijkswaterstaat. Daarnaast wil hij kijken of de werkplekken op de vuurtorens aangepast moeten worden.

Kustwacht

Ondertussen pleit Erwin Rob, mededirecteur van de EVT en lid van de belanghebbendengroep van de verkeerscentrale Brandaris, er in maritiem tijdschrift Cornelis Douwes voor de vuurtorens onder te brengen bij de Kustwacht, in plaats van bij Rijkswaterstaat dat nu de vuurtorens beheerd en aanstuurt.

Bij het management van Rijkswaterstaat zou onvoldoende kennis over de werkzaamheden van, en de binding met de bemanningen van de torens zijn, zegt Rob. “Het is te vaak gebleken dat te weinig kennis van zaken een vlotte communicatie en slagvaardig werken in de weg stond met de over het algemeen op hbo-niveau opgeleide nautische verkeersleiders.”

De vuurtorens onderbrengen bij de Kustwacht is volgens Rob veel logischer. Functie en werkzaamheden lijken erg op elkaar en tussen de bemanning van het Kuswachtcentrum en die van de torens zou al “een natuurlijke binding” zijn.

Blijven de torens bij Rijkswaterstaat, waar vooralsnog geen verandering in lijkt te komen, hoopt Rob dat er transparantere wijze naar de toekomst wordt gekeken. “Het gevoel van achterkamertjespolitiek moet voorgoed verdwijnen en de mensen van de werkvloer dienen voorgoed serieus betrokken te worden bij het realiseren van een moderne Brandaris. Laten we hopen dat de wakers van het Wad ongestoord hun belangrijke taak kunnen vervullen en niet weer belanden in onzekerheid over hun toekomst en werkplek.”