Groot onderzoek naar uitbreiding haven

De CDA-fractie op Terschelling heeft het college van burgemeester en wethouders zo ver gekregen een grootschalig onderzoek in te stellen naar de uitbreiding van de Terschellinger haven, zo meldt de Harlinger Courant. Er zal onderzoek gedaan worden naar de kosten van het verleggen van de oostelijke havendam met zo’n 80 tot 100 meter.

In de raadsvergadering van dinsdagavond riep CDA’er Van der Wielen het college op zich niet alleen te beperken tot de jachthaven. “De kans om voor de scheepvaart meer lig- en vaarruimte te creëren, krijg je maar één keer”, zegt hij in de Harlinger Courant. Hij diende een amendement in waarin hij vroeg om een onderzoek naar de natuurlijke effecten, de financiële en economische gevolgen en de gevolgen voor Natura 2000.

Voor het aanpassen van de haven is de gemeente verplicht een milieueffectrapportage te laten maken, die door de gemeente zelf betaald moet worden. Met de uitgebreidere plannen voor de haven, wordt ook het maken van die rapportage duurder. Het college vreest dat de kosten voor het uitbreiden van de haven en de hogere baggerkosten die daar bij komen kijken, niet door zo’n kleine gemeente opgebracht kunnen worden. “We komen eerdaags met een kostenraming en een dekkingsvoorstel”, zegt wethouder Teun de Jong in de Harlinger.


https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt