[Column] De optimisten van Omrin

Column van Peter Miedema

Aanleiding.

Post van Omrin. De vuilnisinzameling in West wordt veranderd. Weg met de containers! Leve de vuilniszakken en de ondergrondse stortbakken! Handig! Er zit ook een plattegrond bij zodat we alvast een route kunnen uitstippelen naar de aan ons toegewezen bak.

‘s Avonds zie ik opvallend veel mensen door het dorp lopen met een vuilniszak … Stiekem oefenen voor als straks de “inwerpzuilen” in gebruik zijn genomen?

Oosterbuurstaat.

Ook in de Oosterbuurtstraat komt er één. Volgens de tekening aan de voet van het grastalud. Ideaal voor kantoor Frisse Wind, vlakbij!

Er stopt een graafmachine voor ons pand. Stoeptegels worden verwijderd en vervolgens wordt een gigantisch gat gegraven. Stalen bak erin en na een klein uurtje is iedereen weer verdwenen. Detail: de betreffende locatie ligt récht voor een garagebox.

Tekening.

De plattegrond erbij gepakt. Vreemd! Hierop staat de ondergrondse container toch echt 15 meter naar rechts aangegeven. Mailtje naar Omrin, hoe zit dit?

Volgende dag: een Omrin-auto stopt voor ons kantoor. Een meneer stapt uit en kijkt schichtig naar boven, ik zwaai vriendelijk. Geen reactie. Hij meet met grote stappen de afstand de garagebox en de ondergrondse container en vertrekt.

Optimistisch.

Een dag later: mailtje van Dhr. Prins Van Omrin. “De container afgebeeld op het kaartje staat inderdaad optimistisch naar links toe geplaatst.” en “Van degene die de garage gebruikt hebben we geen klachten ontvangen”  (de container stond er 2 dagen …).

En: “Ik heb voor de zekerheid de afstand tussen de container en de garage nog even laten opmeten en kom uit op 12 meter. In overleg met de gemeente en Omrin is deze locatie daarom uitgekozen”.

Nieuw gemeentelijk beleid.

Dat is ideaal toch? Het gemeentelijk beleid is dus veranderd! Alles mag voortaan. Pas als iemand gaat klagen grijpen we in.

Weg met de bouwaanvragen! Weg met de controles! Een taart naar de buurman en je schuurtje mag worden gebouwd.

Milieu.

Eigenlijk was dit een inleiding naar het échte onderwerp. Ik wil het hebben over de afvalscheiding op Terschelling. Beter gezegd: het ogenschijnlijk afschaffen ervan in West.

We pakken de eerder genoemde tekening er weer even bij. We zien in het hele dorp nog maar enkele  glas- en papiercontainers en de systematiek van het GFT-afval wordt rigoreus aangepast.

Van 10.00 tot 12.00 uur.

In de scheidingswijzer van de OMRIN staat een prachtig verhaal over het nieuwe beleid. Maar duidelijk is dat, zachtgezegd, het scheiden van afval nauwelijks wordt aangemoedigd. Als je dat zonodig wil mag je het inleveren bij de milieustraat. De openingstijden zijn niet bepaald ruim en uitnodigend: 4 dagen per week van 10.00 tot 12.00 uur (…). Ophalen van grofvuil is al helemaal een luxe geworden: het voorrij-tarief is € 25,50!

Kapitaalsvernietiging.

In de praktijk zal het betekenen dat er nauwelijks meer aan afvalscheiding gedaan zal worden. En dat terwijl nog niet zo heel lang geleden het containersysteem vernieuwd is.

De oude containers werden destijds voorzien van een “oud papier”-sticker en nieuwe containers kregen een chip. Er werd stevig geïnvesteerd in vuilniswagens die door één persoon bemand konden worden. Het leek erop dat dit een eerste stap was op weg naar een structureel beleid.

Niet dus. Het systeem is rigoreus omgegooid en het is duidelijk dat Omrin de regie heeft. De rol van de gemeente komt op mij als zeer summier over.

Das war einmal ...

De beperkte scheidingsmogelijkheden die nu nog overblijven zullen geen lang leven leiden. In de praktijk zal straks blijken dat men niet de moeite zal nemen om glas en papier in de daarvoor bestemde bakken te deponeren of met uitzonderlijk afval naar de milieustraat te gaan.

Over twee jaar worden de papier en glascontainers daarom verwijderd omdat het aanbod té gering is. De openingstijden van de milieustraat zullen dan ook wel beperkt worden. Een zichzelf waarmakende veronderstellingdus …

Terschelling en de rest van Nederland.

Landelijk zie je een toenemende bewustwording rond afvalscheiding. In veel gemeentes moeten zelfs flessen op kleur worden gesorteerd. Ook worden plastic en blik apart ingezameld en zijn er nieuwe initiatieven genomen om afvalscheiding te stimuleren. Op Terschelling gebeurt het tegenovergestelde.

Argumentatie.

De argumentatie is onwrikbaar. Volgens Omrin: “Tuinafval wordt voortaan lokaal op een aangepaste wijze gecomposteerd.” En: “Het restafval (met het groente- en fruitafval) wordt verwerkt in de scheidings- en bewerkingsinstallatie van Omrin. Organisch afval (zoals groente- en fruitresten) wordt vergist. Het vrijkomende gas wordt vervolgen opgewerkt tot biogas, wat geschikt is voor bijvoorbeeld auto’s en vrachtwagens.” Mooi verhaal.

Afvalverwerking is gewoon big-business. De Friese gemeentes zijn aandeelhouder van Omrin en zo lopen allerlei belangen door-elkaar.

Conclusie.

De waarheid is dat het inzamelen en vervoeren van separate afvalstromen op Terschelling te duur wordt. Vandaar deze maatregelen. Dit alles staat overigens in schril contrast met het landelijk én het rijksbeleid. Staatssecretaris Joop Atsma formuleerde onlangs zelfs het doel om in 2015 83% van het afval te recyclen.

Signaal.

Waarom komen de badgasten naar Terschelling? Juist! Voor het grootste gedeelte voor de natuur, in alle aspecten. Als eiland moeten wij dus bewustwording op dat gebied uitstralen.

Trots zijn op ons prachtige leefgebied, onze woonomgeving. Deze koesteren, aantonen dat we er verantwoord mee omgaan. Daar hoort bij dat we ook in de afvalscheiding onze verantwoordelijkheid nemen én bewustzijn moeten uitstralen.

Gemiste kans.

Het nieuwe systeem is daarom een gemiste kans. Het marketing-effect van afvalscheidingsmaatregelen wordt volkomen over het hoofd gezien. En dat is onverstandig en onzorgvuldig. Het toerisme is toch vrijwel onze enige bron van inkomsten?

En nu?

Tijd voor burgerinitiatief! Is er iemand die het ambacht van schillenman en voddenman weer in ere wil herstellen?


Column van Peter Miedema (1960) over verscheidene aan Terschelling gerelateerde onderwerpen. Peter is eigenaar van FrisseWind.Com, zijn bedrijf waarmee hij al vele jaren meetings (incentives, congressen, managementbijeenkomsten, bedrijfsuitjes, vergaderarrangementen, relatie-bijeenkomsten, trainingen en alle andere soorten groepsprogramma’s) op en naar de Waddeneilanden, in JeEigenStad.nl en in het Abe Lenstra-stadion organiseert.

Peter Miedema heeft een eigen blog waarop hij, naast deze columns, schrijft over allerlei andere zaken.

“Ik kijk graag om me heen, luister naar andere mensen, observeer, probeer emoties mee te voelen, verbaas me, maak me kwaad, verwonder me, lach, huil, bid, werk en bewonder. En …… ik vind het leuk wanneer jullie reageren op mijn columns !”

Onderwerpen
 
-- Advertentie --