Vijf mogelijke locaties MIWB-campus

De campus voor studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling is sterk verouderd en te klein, en daarom dringend aan vervanging toe. Er zijn nu vijf mogelijke locaties geselecteerd voor nieuwbouw.

De gemeente Terschelling, provincie Fryslân, de NHL en woningstichting de Veste werken samen aan het project. Zij hebben Enno Zuidema Stedebouw opdracht gegeven een locatie-studie te doen naar de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden van vijf geselecteerde locaties.

Het gaat daarbij om de huidige locatie (1), locatie Dellewal (2), een boslocatie nabij het voormalige hotel Europa (3), een boslocatie dieper in het bos (4) en een locatie aan de hoofdweg tegenover camping Landzicht (5).


Foto: © Woningstichting de Veste

Er wordt gekeken naar financiële haalbaarheid, minimale ecologische schade, snelst mogelijke tijdplanning, grootst mogelijke draagvlak en de mate waarin andere partijen nodig zijn om tot realisatie te komen bij het selecteren van de definitieve nieuwe locatie.

Wanneer de definitieve keuze gemaakt is en de Raad van de gemeente Terschelling daar mee instemt, is er ruimte voor de formele inspraakprocedures.