Paviljoen de Walvis start online-petitie

Paviljoen de Walvis is een online-petitie begonnen tegen de mogelijke nieuwbouwplannen op het ‘B&Y-terrein’ aan het Groene Strand.

Volgens de initiatiefnemers van de online-petitie, Neeke van Dieren, Marleen Verhaagen en John Bijlsma, is projectontwikkelaar Segesta van plan een hoog appartementencomplex op het terrein te bouwen. Segesta is de projectontwikkelaar die het B&Y-terrein al een paar jaar bezit. De inmiddels ingestorte panden op het terrein staan al jaren leeg.

Met de online-petitie, die te is tekenen op de website helpterschelling.nl, hoopt de Walvis hoogbouw te kunnen stoppen. “Hoogbouw past niet op Terschelling, de ontwikkeling op het Groene Strand door deze snelle jongens moet gestopt worden. Wij willen daar sfeer, rust en uitstraling behouden voor de eilanders en onze gasten.”

Projectontwikkelaar Segesta laat middels een e-mail aan Skylgenet weten het niet helemaal eens te zijn met de beweringen op de protestwebsite. Volgens Sander Verschoor, manager Projectontwikkeling bij Segesta, is de op de website gebruikte afbeelding onnauwkeurig.

“Het bouwplan komt niet boven het postkantoor uit. De havenzijde is ook lager en geheel links is er slechts 1 laag met 1 schuine kap. Er is hier sprake van 3 hoogtes. Het deel links (naast de Walvis) is 5 meter lager dan de nok van het postkantoor. De twee gevels daarnaast zijn 2 meter lager dan de nok van het postkantoor en de meest rechtse gevels zijn 3 meter lager dan de nok van het postkantoor. Daarmee is het een voorstel conform “normale woningbouw”, namelijk 2 lagen en een schuine kap. Een situatie die ook veel voorkomt in West Terschelling. Qua architectuur is het de bedoeling dat er inspiratie wordt gevonden in West Terschelling waarmee het qua uitstraling ook past in dit gebied.”

Ook de gemeente Terschelling reageerde op de kwestie en liet weten teleurgesteld te zijn over de gang van zaken rondom het plan.

“Segesta heeft onlangs een ontwerp gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad. Het college heeft waardering voor het feit dat Segesta probeert de jarenlange impasse voor deze locatie te doorbreken. Afgesproken is om de gebruikelijke procedure te volgen en het plan voor te leggen aan een stedebouwkundige, de welstandscommissie, belanghebbenden en uiteraard de bevolking van Terschelling.”

Impressie, gebruikt door initiatiefnemers van de petitie:

Officiële (globale) plannen van Segesta (klik voor vergroting):

Reportage EenVandaag, 06-07-2012

sitestat