Waarschuwing voor hoogwater

Rijkswaterstaat en het KNMI hebben vandaag gewaarschuwd voor extra hoog water en veel wind.

Het KNMI verwacht tot morgenochtend een west tot zuidwesten wind kracht 8 in het noordelijke kustgebied.

Dat zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat het water in de Noordzee flink wordt opgestuwd. Voor Harlingen waarschuwen ze voor een waterstand van +2.80 NAP rond middernacht.

Om die reden worden de sluis en de keermuur in de havenstad in de loop van de avond gesloten. Wetterskip Fryslân voert dijkbewaking uit op Ameland en Schiermonnikoog. Ook het Woudagemaal in Lemmer zal morgen op stoom gebracht worden om het overtollige regen- en dooiwater af te voeren, dat niet op de Waddenzee geloosd kan worden door de hoge waterstand.

Op Terschelling wordt er opgeroepen om auto’s, brommers en andere zaken van het haventerrein te verwijderen, om schade door hoogwater te voorkomen.