Nesten zeldzame strandbroeders weggespoeld op Terschelling

Gisteravond en vanochtend is een belangrijk broedgebied van strandbroeders op Terschelling overspoeld door het hoge water. De vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer melden dat tientallen nesten zijn weggespoeld.

Op de punt van de Boschplaat broeden de dieren op de Koffieboonplaat, een lage zandplaat die vast aan het eiland ligt. Door de lage ligging van de plaat is de kans groot dat deze overstroomt, ook in het broedseizoen. Door de harde wind van afgelopen dagen is dat nu gebeurd.
Vogelwachters zagen tientallen nesten van sterns en plevieren in zee verdwijnen. Voor de strandbroeders is dit niet ongewoon, zij zijn aangepast aan moeilijke broedomstandigheden en de kans dat nesten verloren gaan. Wanneer een overstroming vroeg in het broedseizoen gebeurd beginnen zij meestal nog aan een tweede legsel. Door het koude voorjaar zijn de vogels dit jaar pas laat begonnen met broeden. Het grootste deel zat daarom pas net op de eieren. De kans dat de dieren opnieuw beginnen is daarom ook groot.

Landelijk gaat het slecht met de strandbroeders, vogels die vrijwel uitsluitend op stranden broeden. Denk hierbij aan de zeldzame Dwergstern, de Noordse stern, de Bontbekplevier en de Strandplevier. Al deze vogels zijn aangewezen op rustige stranden met schelpenbanken. De stranden van de Waddeneilanden behoren tot de belangrijkste broedgebieden van Nederland voor deze soorten. Op Terschelling broeden de dieren op de rustige uiteinden van het eiland en op enkele rustige plekken elders op het brede Terschellinger strand. Behalve door natuurlijke omstandigheden als hoogwater is verstoring door recreatie de grootste bedreiging voor strandbroeders. Recreanten hebben de onopvallende vogels vaak niet of te laat in de gaten waardoor nesten verstoord worden. Om mensen attent te maken op de aanwezigheid van strandbroeders plaatst Staatsbosbeheer dit jaar informatiebordjes rondom de broedgebieden op het strand. Hierop staat informatie over de vogels en het verzoek om het broedgebied heen te lopen.