Dellewal

Westers: Veel indianenverhalen over Dellewal

Harry Westers, eigenaar van WestCord Hotels, organiseerde gisteravond een informatiebijeenkomst in Hotel Schylge over zijn plannen met Dellewal.

Westers wil graag zijn hotel aan de Dellewalbaai uitbreiden, maar stuit op veel verzet op het eiland. De eilander Raad ging al eens een intentieverklaring aan over het plan. Maar nadat de Stichting Natuurbehoud Baai Dellewal kwam kijken, met als doel om middels crowdfunding de grond aan te kopen vervolgens teruggeven aan de natuur, kwam de Raad met plannen voor woningbouw.

Westers liet kort geleden beslag leggen op de grond, omdat hij zegt recht te hebben op de grond.

Gisteravond organiseerde Westers een bijeenkomst om de exacte plannen voor zijn hotel uit de doeken te doen. Hier kwamen volgens de Leeuwarder Courant zo’n 180 mensen op af. “We hadden deze openbare avond eerder moeten houden. Er zijn veel indianenverhalen in omloop”, zegt Westers in de Leeuwarder.

Westers en zijn architect Wietze van der Zee hadden volgens de krant echter moeite met het overtuigen van de aanwezige eilanders, ondanks video’s, tekeningen en maquettes. “Jammer dat het nu donker is, anders hadden we met z’n allen even buiten de situatie in ons op kunnen nemen”.

De Stichting Baai Dellewal kreeg volgens de Leeuwarder Courant ook een uitnodiging van Westers, maar kwam niet opdagen. De Stichting geeft als reactie: “Wij hebben geen uitnodiging gehad, de advertentie in de krant gold denk ik voor ons, net als voor de andere 4500 mensen die er niet waren. Wij zijn niet geweest omdat we de plannen al kennen. Het gaat ons niet om wat er gebouwd moet worden, maar of er gebouwd moet worden.” De Stichting geeft vanavond zelf een voorlichting in StayOkay.