Dossier 'Staatsbosbeheer'

Onderstaand vind je de nieuwsberichten die gelabeld zijn met de tag 'Staatsbosbeheer'. Een overzicht van alle nieuwsberichten kun je vinden op de homepagina.

Voorstel voor erfpachtkwestie

De pachters op de Waddeneilanden hebben Staatsbosbeheer een compromis aanbod gedaan over de verhoging van de erfpacht. De eilanders willen dat de pacht met dertig procent van de WOZ-waarde van het huis verhoogd wordt. Ook moet het mogelijk worden de erfpacht af te kopen. Als het huis verkocht wordt, heeft Staatsbosbeheer het recht de pachtprijzen […]

Natuurtheater op Terschelling

Op Terschelling wordt later deze maand een natuurtheater in gebruik genomen. Het theater wordt aan het eiland geschonken door Staatsbosbeheer. De natuurorganisatie doet dit vanwege het 100-jarig bestaan. Het theater ligt midden in het bos, op de vroegere vuilstort van het eiland en geeft door de hoge ligging een uitzicht op het hele eiland. Het […]

‘SBB manipuleert taxatie eilandgrond’

Volgens de Leeuwarder Courant geeft Staatsbosbeheer taxateurs opdracht erfpachtkavels ver boven de werkelijke marktwaarde te waarderen. Dat zou inmiddels al zo’n vier jaar aan de gang zijn. Zij mogen de beperkingen van de erfpacht niet meenemen in de taxatie. Gemeenten trekken hiervoor echter meestal rond de 40 procent van de waarde af. Dit onthult registertaxateur […]

Veel broedende eiders op Terschelling

Staatsbosbeheer heeft eindelijk een goed inzicht in het aantal eidereenden dat op de Boschplaat zit. Een vierde deel van de zee-eenden in Nederland zorgt in het Terschelling natuurgebied voor nageslacht. Dat staat in een nieuw rapport van Staatsbosbeheer over het gebied. Het is belangrijk om te weten hoe het met de eiders gaat, want dat […]

Interreg-geld voor kwelders

Staatsbosbeheer wil met Europees geld de bewoners van de eilanden er van overtuigen…