Voorwaarden

De onderstaande privacy- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele website Skylgenet.nl | Terschelling online. Door deze website te (blijven) bezoeken, stem je automatisch in met deze voorwaarden.

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld en er wordt geprobeerd deze zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg kan het echter voorkomen dat delen van de inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan wel tijdelijk onbereikbaar. Skylgenet.nl | Terschelling online doet zijn uiterste best om dit te voorkomen, maar kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Ook kan Skylgenet.nl | Terschelling online niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of problemen die een gevolg zijn van het bezoeken van deze website.

Het gebruiken en/of kopiëren van op de website aanwezige tekst, foto’s of ander beeldmateriaal is alleen toegestaan wanneer Skylgenet.nl | Terschelling online op de hoogte gebracht is van dit gebruik, hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft en er een duidelijk zichtbare verwijzing naar deze website aanwezig is.

Bepaalde (interactieve) onderdelen van deze website zijn door andere partijen ter beschikking gesteld aan Skylgenet.nl | Terschelling online. Wanneer dit het geval is zal dit duidelijk aangegeven worden bij de desbetreffende onderdelen, middels een copyrightmelding (©). Skylgenet.nl | Terschelling online is dan ook in geen enkele vorm verantwoordelijk en/of eigenaar voor deze onderdelen. Voor (her)gebruik van deze onderdelen dient dan ook contact opgenomen te worden met de desbetreffende partijen.

Reageren

Reageren onder de nieuwsberichten op Skylgenet.nl | Terschelling online is sinds februari 2017 niet langer mogelijk. De hoeveelheid reacties nam in de jaren daarvoor steeds verder af, er vond een verschuiving plaats naar Facebook. Daarom is besloten de reactiemogelijkheid te verwijderen. Hiermee is tevens de laadtijd van pagina’s verbeterd.

Webcams

Skylgenet.nl | Terschelling online exploiteert een aantal eigen webcams met livestreamfunctionaliteit op Terschelling. De beelden van deze webcams worden middels een eigen infrastructuur getoond op deze website. De door deze website zelf geëxploiteerde webcams zijn herkenbaar aan de Skylgenet.nl | Terschelling online logo’s in beeld en zijn op de webcampagina gegroepeerd onder de noemer ‘Livestreams Skylgenet’.

De bovengenoemde webcams zijn geplaatst op door Skylgenet.nl | Terschelling online zorgvuldig geselecteerde locaties. Het installeren van de hardware gebeurd in samenspraak met het desbetreffende bedrijf of privépersoon. Ondanks het zorgvuldig selecteren van locaties, installeren van hardware en verzorgen van de benodigde software en servercapaciteit, kan het voorkomen dat de livestreams een enkele keer onbereikbaar zijn of performanceproblemen vertonen. Skylgenet.nl | Terschelling online doet zijn uiterste beste deze situaties te voorkomen, maar kan geen garanties geven.

Livestreams van door Skylgenet.nl | Terschelling online beheerde webcams kunnen en mogen zonder expliciete toestemming van deze website niet getoond worden op websites anders dan Skylgenet.nl | Terschelling online, overeenkomstig met het eerdere statement betreffende gebruiken en/of kopiëren van tekst, foto’s of ander beeldmateriaal van deze website.

Naast de door Skylgenet.nl | Terschelling online zelf geëxploiteerde webcams, zijn er op de pagina ‘Webcams op Terschelling‘ onder de koppen ‘Overige livestreams’ en ‘Statische webcams’ nog enkele andere webcams aanwezig die geen eigendom zijn van deze website. Skylgenet.nl | Terschelling online heeft van de betreffende partijen toestemming om deze beelden te gebruiken en ook hiervoor geldt dat deze niet overgenomen mogen worden zonder toestemming van die partijen. Deze partijen worden expliciet vernoemd onder de beelden van deze webcams.

Skylgenet.nl | Terschelling online is logischerwijs niet aansprakelijk voor de kwaliteit en stabiliteit van deze webcams en kan behalve contact opnemen met de eigenaren geen invloed uitoefenen op de werking daarvan.

Advertenties

Skylgenet.nl | Terschelling online probeert de website online te houden en gratis aan te blijven bieden, inclusief webcams, door inkomsten te genereren met advertenties. Op dit moment verloopt dat via het advertentienetwerk van Google Adsense/Doubleclick.net. Meer informatie hierover is ook opgenomen op de cookiepagina. Skylgenet.nl | Terschelling online doet er zoveel mogelijk aan om een minimaal aantal advertenties te hanteren op locaties die voor de bezoeker het minst storend zijn, maar nog wel inkomsten genereren.

Omdat het gebruik van zogenoemde adblockers en aanverwante plugins steeds populairder wordt, ook onder de bezoekers van Skylgenet.nl | Terschelling online, dalen hierdoor de inkomsten. Om te voorkomen dat de inkomsten zo ver dalen dat er maatregelen genomen moeten worden in de vorm van bijvoorbeeld het afstoten van webcams of het fors verhogen van het aantal advertenties, worden bezoekers met ingeschakelde adblockers vriendelijk verzocht deze uit te schakelen om daarmee Skylgenet.nl | Terschelling online te steunen.

Cookies

Skylgenet.nl | Terschelling online maakt, om een optimale werking van de website te garanderen, gebruik van cookies. Over het bijbehorende beleid is een speciale cookiepagina aanwezig.

-- Advertentie --