Privacyvoorwaarden

Skylgenet.nl | Terschelling online, gevestigd te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Skylgenet.nl | Terschelling online
info@skylgenet.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Skylgenet?

Skylgenet.nl | Terschelling online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Skylgenet en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Eventuele overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Skylgenet?

Skylgenet.nl | Terschelling online verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast heeft Skylgenet niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Het is echter niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat Skylgenet zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op, dan wordt deze informatie verwijderd.

Hoe verzamelt Skylgenet persoonsgegevens, voor welk doel en op basis van welke grondslag gebeurt dit?

PersoonsgegevenVerkregen viaDoelGrondslag
Voor- en achternaamContactformulierKlantenserviceToestemming
E-mailadresContactformulierKlantenserviceToestemming

Hoe lang bewaart Skylgenet persoonsgegevens?

Skylgenet.nl | Terschelling online bewaart verkregen persoonsgegevens slechts voor een beperkte tijd. De via het reguliere contactformulier verkregen gegevens worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van de correspondentie en na 30 dagen automatisch verwijderd uit de betreffende mailbox.

Skylgenet.nl | Terschelling online verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skylgenet.nl | Terschelling online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Skylgenet een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Skylgenet reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?

Skylgenet.nl | Terschelling online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Cookies

Bij het gebruik van Skylgenet.nl | Terschelling online kunnen er zowel functionele, analytische als tracking cookies geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Skylgenet.nl | Terschelling online gebruikt de open source oplossing Matomo voor het analyseren en in kaart brengen van bezoekersaantallen en surfgedrag op de website. Om deze statistieken te kunnen verzamelen, worden er enkele cookies geplaatst.

Alle door Matomo gegenereerde data worden direct geanonimiseerd, middels een versleutelde verbinding verstuurd en lokaal opgeslagen op de servers van Skylgenet.nl | Terschelling online. Deze gegevens zijn dus nooit te herleiden tot specifieke personen of apparaten en worden in geen geval gedeeld met andere partijen. Ook de ‘Do-not-track’ optie van de browsers wordt ondersteund.

Daarnaast maakt Skylgenet.nl | Terschelling online gebruik van het advertentienetwerk van Google Adsense/Doubleclick.net om advertenties te tonen op de website. Deze door Google beheerde dienst plaatst ook cookies, waarmee zij onder andere de prestaties van advertenties meten. Lees daar meer over in de privacyvoorwaarden van Google.

Skylgenet.nl | Terschelling online maakt geen gebruik van de mogelijkheid om advertenties te tonen op basis van interesse of zoekgeschiedenis, deze mogelijkheid is uitgeschakeld. De door Google via Skylgenet geplaatste cookies slaan deze gegevens dus ook niet op. Via Advertentie-instellingen is het mogelijk om jezelf nogmaals volledig uit te schrijven voor persoonlijke advertenties, maar dit is voor gebruik op Skylgenet.nl overbodig.

Skylgenet.nl | Terschelling online maakt ook gebruik van ‘embedded content’, zoals bijvoorbeeld een Facebookpost, YouTube-video of Tweet die zijn toegevoegd aan een nieuwsbericht of pagina of andere externe widgets zoals de AIS-viewer van MarineTraffic en weerkaarten. Deze partijen kunnen cookies meeleveren met deze content, waar Skylgenet.nl geen invloed op uit kan oefenen. Deze cookies kunnen ook tracking cookies zijn, waardoor deze partijen in theorie kunnen volgen welke sites met dezelfde ‘embedded content’ je nog meer bezocht hebt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je deze keuze wilt aanpassen kun je links onder in beeld op de knop ‘Cookiekeuze wijzigen’ klikken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

-- Advertentie --