Kroonpolders

Tussen het oorspronkelijke Terschelling en de Noordsvaarder ontstonden na de aanleg van verschillende stuifdijken de Kroonpolders. Dit tussen 1920 en 1929 uitgevoerde project werd bedacht door J.W. Kroon, ingenieur van Rijkswaterstaat in die tijd.

De Kroonpolders is een beschermd duingebied en bestaat uit een stuk of zes duinvalleien, gescheiden door lange rechte stuifdijken.

Naast de cranberry zijn er in het gebied vooral riet, knopbies en verschillende soorten wilde orchideeën voor. Ook komen er vele soorten broedvogels voor in het gebied.

-- Advertentie --