Over Terschelling

Terschelling is het middelste eiland van de Nederlandse Waddeneilanden. Het eiland heeft Vlieland aan de westkant en Ameland aan de oostkant als directe buren en maakt deel uit van de provincie Fryslân. In het Fries wordt Terschelling ‘Skylge’ (spreek uit als: skiel-ge) genoemd, waar ook de naam van deze website op gebaseerd is. Eilanders zeggen in het eigen dialect vaak ‘Schylge’.

Terschelling is met een oppervlak van 86,16 km² het op één na grootste Waddeneiland van Nederland en moet alleen Texel voor zich laten. Opmerkelijk is dat de Gemeente Terschelling met 673,99 km² wel één van de grootste gemeentes van Nederland is. 587,83 km² Waddenzee en het vogeleiland Griend vallen namelijk ook nog binnen de gemeentegrenzen!

Met een lengte van 30 kilometer en een gemiddelde breedte van rond de 5 kilometer is Terschelling een langgerekt eiland. Het telt 15 officiële kernen en 3 buurtschappen, verbonden door de 14,5 kilometer lange Hoofdweg. Met een lengte van zo’n 70 tot 80 kilometer vormen fietspaden het grootste netwerk op het eiland.

Het eiland is te bereiken met de veerdiensten vanuit Harlingen, uitgevoerd door Rederij Doeksen. Meer informatie over de vaartocht van plusminus twee uur op de pagina ‘Praktische informatie‘.

Geschiedenis

Het huidige Terschelling is in de Middeleeuwen ontstaan. De zandplaten ‘De Schelling’ in het westen en ‘Wexalia’ in het oosten groeiden rond die tijd aan elkaar vast tot één eiland. De eerste nederzettingen op het eiland zijn van de periode na 800.

De groei van het eiland kreeg een impuls in de periode dat de Zuiderzeehavens in Holland opkwamen en de vaargeul tussen Vlieland en Terschelling een belangrijke scheepsvaartroute werd. Kampen liet de eerste Brandaris op het eiland bouwen (1323) en West-Terschelling ontstond.

Terschelling kreeg definitief de huidige vorm in 1866, toen ook de Noordsvaarder aan het eiland vastgroeide.

In de loop van de geschiedenis zijn de Waddeneilanden verschillende keren van provincie gewisseld. Dit gebeurde voor het laatst tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen werden Vlieland en Terschelling definitief bij Fryslân gevoegd.

Inwoners

Terschelling telde in januari 2016 4870 inwoners, een aantal dat al sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw ongeveer gelijk is gebleven.

De 4870 inwoners zijn verspreid over de 15 officiële kernen West-Terschelling, Midsland, Hoorn, Formerum, Lies, Oosterend, Baaiduinen, Hee, Horp, Kaard, Kinnum, Landerum, Midsland aan Zee, West aan Zee en Striep en de 3 buurtschappen Dellewal, Halfweg en Midsland Noord. Meer informatie over deze dorpen is te vinden onder de kop ‘Dorpen’.

In de leeftijdscategorieën 10-20 jaar en 20-30 jaar is het aantal mannen op Terschelling bijna twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. Dit verschil is te wijten aan de zeevaartschool op het eiland, waaraan nog steeds voornamelijk mannelijke studenten studeren. De exacte verdeling tussen mannen en vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen in 2016 is te zien in onderstaande grafiek.

Leeftijden Terschelling 2016

 

Meer informatie over Terschelling

Meer uitgebreide informatie over Terschelling vind je onder de koppen ‘Terschelling’, Toerisme’, ‘Cultuur’ en ‘Scheepvaart’ in het menu. Denk bijvoorbeeld aan de Boschplaat, Oerol, Hessel, het volkslied de dorpen en nog veel meer! Vergeet ook de ‘Live’ pagina’s niet met prachtige livebeelden vanaf het eiland.

-- Advertentie --