Hoorn

Hoorn

Tussen de dorpen Lies en Oosterend in ligt Hoorn. Het dorp is opgebouwd uit verschillende boerderijen en huizen langs de hoofdweg, met daaromheen in de jaren zeventig aangelegde nieuwbouw.

Net als voor de overige dorpen op Terschelling geldt ook voor Hoorn dat het toerisme heden ten dage de belangrijkste inkomstenbron is, terwijl dit vroeger de veehouderij was. Wel zijn er in Hoorn nog enkele veehouders over. De Terschellinger kaatsvereniging heeft een kaatsveld in het dorp.

De in 1798 gebouwde strandvonderijschuur aan het fietspad achter het dorp langs is een van de oudste gebouwen in Hoorn. In deze schuur werd oorspronkelijk het op het strand gevonden juttersgoed verzameld en bewaard, tot de rechtmatige eigenaar zich meldde. Wanneer dit niet gebeurde, eiste de  jutter meestal het vinders- en bergloon op. De schuur is tegenwoordig niet meer in gebruik als strandvonderijschuur.

Echt karakteristiek voor Hoorn is de Hervormde Kerk. Deze Middeleeuwse kerk, de Sint Janskerk, is het oudste monument van Terschelling en zelfs heel Noord-Fryslân. De contouren van de kerk werden rond 1225 zichtbaar, toen een kapel voor geestelijken gebouwd werd. In verschillende fasen groeide de kapel uit tot de huidige kerk die plaatst biedt aan 220 kerkgangers en waar de omtrekken van de kapel nog altijd te zien zijn op de vloer.

De kerk werd in de jaren zestig grondig gerenoveerd, waarbij alleen de muren nog overeind stonden. Bij deze renovatie werden zo veel mogelijk sporen uit het verleden weer zichtbaar gemaakt.

Sint Janskerk Hoorn

-- Advertentie --