Categorieën
Algemeen

Rioolzuivering en dijk aangepast voor vogels en vissen

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) op Ameland en Terschelling worden aangepast met een bijdrage van het Waddenfonds.

Wetterskip Fryslân krijgt €2.426.985 subsidie van het Waddenfonds voor de benodigde aanpassingen. In totaal kost de aanpassing €2.696.650.

Het Wetterskip gaat op de beide eilanden intrek van vissen uit de Waddenzee mogelijk maken. Daarvoor wordt er een inlaat- en uitlaatvoorziening aangelegd. Het gezuiverde afvalwater moet vervolgens als een lokstroom voor vissen werken.

Verder worden er aanpassingen gedaan aan de RWZI’s, om de kwaliteit van het geloosde water te verbeteren en het gebruik van chemicaliën en energie te verlagen. Dit wordt gerealiseerd door de aanleg van een extra zuiveringsstap, bestaande uit watervlooibekkens en een rietmoeras met zuiveringssloten. Dit vormt tevens een leefgebied voor vogels en vissen.

Naast de RWZI’s, zal het Wetterskip ook de Terschellinger dijk aanpassen. Vogels met jongen hebben nu moeite met het passeren van de zeedijk, omdat de jongen vast komen te zitten tussen de basaltblokken en sterven.

Op de langere termijn wil het Wetterskip het gezuiverde rioolwater gaan inzetten voor de landbouw op de eilanden. Daarom wordt er na de aanpassingen van de RWZI’s een intensief monitoringsplan in gang gezet. Dit moet ook aantonen of de nieuwe vis- en vogelpassages goed werken.

Elzensingels

Het Waddenfonds heeft ook een subsidie van €99.698 toegekend voor het herstellen van elzensingels op Terschelling. Landschapsbeheer Friesland en de Gemeente Terschelling stellen een plan op voor het herstel.

Zo zal er onder andere een jaarlijkse ‘Singel-dag’ georganiseerd worden en wordt er beter in kaart gebracht waar de elzensingels slecht zijn.

-- Advertentie --