Dellewal

Baai Dellewal stelt subsidieaanvraag Waddenfonds uit

De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal heeft besloten de aanvraag van een subsidie van het Waddenfonds uit te stellen. De subsidie is een belangrijk deel van het bedrag waarmee de stichting de grond rond Dellewal wil kopen van de gemeente.

“We hebben in de zomer als een razende gewerkt om het integrale natuurplan, inclusief plankaarten en begrotingen, rond te krijgen voor een subsidie-aanvraag bij het Waddenfonds. Op 17 september stelde het Waddenfonds een nieuwe subsidieronde open van bijna 24 miljoen euro. Stichting Baai Dellewal wil meedingen voor fase 1 van het natuurplan: het ontbouwen van het terrein van dancing Dellewal en aanpassingen aan het kleidepot”, schrijft de stichting in hun nieuwsbrief.

“De papieren rondkrijgen is vrijwel gelukt, en hoewel het Waddenfonds inhoudelijke positief tegenover ons plan lijkt te staan, hebben we toch besloten de aanvraag uit te stellen. Dat doen we mede op aanraden van datzelfde Waddenfonds. Het geval is namelijk dat er nog steeds een beslag op de Baai-gronden ligt; de beslaglegging door de Fa. WestCord betreft het duingebied van de (oude) burgemeesterswoning tot aan Hanskedune (StayOkay).”

Zo lang er nog beslag ligt op het terrein, wil de gemeente Terschelling geen uitspraken doen over medewerking aan het natuurherstelplan van Baai Dellewal. En juist dat is voorwaarde één van het Waddenfonds: de gemeente moet instemmen.

“Zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan over het beslag kunnen we weer doorstomen. Dat kan eind oktober zijn, maar ook later. Voor ons is het uitstel ook zeker teleurstellend, maar aan de andere kant hebben we nu meer tijd om het plan te perfectioneren en nog meer steun te verwerven.”

Echter was in het coalitie-akkoord van de Gemeente Terschelling opgenomen dat de Stichting Baai Dellewal tot 1 januari 2015 de tijd kreeg om het plan rond te krijgen en het benodigde geld te verzamelen. Die deadline komt nu in gevaar.

“We hebben daarom de partijen en het College gevraagd ons meer tijd te geven om de benodigde fondsen te verwerven. We zijn blij dat de gemeenteraadsfracties op 7 oktober gemeld hebben dat deze deadline eenmalig kan worden opgeschoven”, schrijft Baai Dellewal.

Wel heeft de stichting een subsidieaanvraag gedaan bij het Prins Bernhard Fonds.

Jaren geleden kocht de Gemeente Terschelling de grond aan de baai. WestCord Hotel Schylge wil graag uitbreiden op die grond. De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal is op 11 oktober 2013 opgericht om deze uitbreiding te voorkomen.