Categorieën
Algemeen

Gemeente Terschelling kiest voor Bert Wassink als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Terschelling heeft besloten om de heer J. B. (Bert) Wassink aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de benoeming als nieuwe burgemeester van Terschelling. Dat werd vanavond bekendgemaakt tijdens een extra raadsvergadering.

Bert Wassink is 57 jaar, is getrouwd, heeft 3 kinderen en 1 kleinkind en woont in Gasselte. Op dit moment is hij nog wethouder voor GroenLinks in de gemeente Aa en Hunze.

“De heer Wassink heeft een brede werkervaring binnen de gemeentelijke organisatie. Zo is hij eerder o.a. gemeentesecretaris en raadsgriffier geweest. Verder heeft hij een zeer gedegen financiële achtergrond. De gemeenteraad is van mening dat bovenstaande kwalificaties een positieve bijdrage zullen leveren aan het vervullen van het ambt van burgemeester van Terschelling.”

“De vertrouwenscommissie was unaniem in haar advies aan de gemeenteraad. De commissie omschrijft Wassink als een rustige, bedachtzame bestuurder met een ruime ervaring in het openbaar bestuur o.a. als raadslid, commissielid van de Provinciale Staten in Drenthe en als lid en voorzitter van verschillende provinciale en landelijke besturen. Bovendien heeft hij wat de commissie betreft aangetoond een goed netwerker te zijn.”

“De heer Wassink is naar het oordeel van de vertrouwenscommissie de betrokken, enthousiaste en verbindende burgemeester die Terschelling nodig heeft”, aldus de gemeente op de eigen website.

Vorig jaar haalde Wassink als wethouder het landelijke nieuws, met zijn oproep aan inwoners van de gemeente om onder de douche te plassen.

Nu de gemeenteraad een nieuwe kandidaat heeft aanbevolen, moet de minister van BZ en Koninkrijksrelaties deze voordragen aan de Koning. Die kan vervolgens de nieuwe burgemeester aanstellen. De gemeente Terschelling heeft het streven Wassink medio januari 2015 te verwelkomen.

Wassink moet Rob Bats gaan opvolgen, die sinds enige tijd als tijdelijke burgemeester op het eiland zit. Bats verving Jurrit Visser, die om gezondheidsredenen moest stoppen.

Bert Wassink

-- Advertentie --