Categorieën
Algemeen

PBT: €300.000 weggewerkt via begroting

De zaak rond de klokkenluider op Terschelling, waar al meerdere artikelen en ingezonden brieven over verschenen zijn, blijft de gemoederen bezig houden. Plaatselijk Belang Terschelling roept op tot een openbare raadsvergadering.

De hele zaak draait om een ambtenaar van de afdeling financiën, die ongeregeldheden tegen kwam in de administratie. Hij maakte hiervan medio april melding bij de burgemeester en zit volgens betrokken sindsdien thuis.

Plaatselijk Belang Terschelling (PBT) roept nu opnieuw op tot een openbare raadsvergadering over de kwestie. Eerder al probeerde de fractie dat tevergeefs aan te kaarten in een commissievergadering. PBT heeft vorige week maandag een verzoek ingediend bij de voorzitter van de raad.

“Het doel is een raadsonderzoek te starten om zekerheid te krijgen of er wel of geen structurele verschrijvingen plaatsvinden bij Financiën, zonder dat daarvoor instemming van de Raad is gevraagd (de Raad is hiervoor het bevoegde orgaan)”, stelt PBT in een verklaring. “Want als dit gebeurd zou zijn dan is de Raad misleid en verkeerd geïnformeerd en wordt mogelijk nog steeds verkeerd geïnformeerd. Als dit waar zou zijn dan kan de Raad onmogelijk haar werk goed doen en zelfs verkeerde beslissingen nemen.”

Naar eigen zeggen heeft de partij na twee maanden aandringen eindelijk inzage gehad in het rapport rond de klokkenluider, maar werd daardoor niet gerustgesteld. “Op zijn zachtst gesproken is het onderzoek te licht geweest om de klokkenluidermelding van tafel te vegen en al helemaal niet om de klokkenluidermelding te bestempelen als intern arbeidsconflict.”

€300.000

Volgens PBT, die wel inzicht heeft gehad in de 15 pagina’s tellende melding van de klokkenluider zelf, is er in de jaarrekening van 2011 €300.000 weggewerkt, zonder dat de Raad hierover is ingelicht.

Het bedrag zou een budgetoverschrijding zijn op drie reorganisaties, te weten: de afvalverwerking door Omrin, de overdracht van de zeevaartschoolcampus van de gemeente naar De Veste en de uitbesteding van ICT naar Leeuwarden.

Aan de Raad zou gemeld zijn dat alle drie de reorganisaties geslaagd zijn en binnen budget uitgevoerd en de €300.000 werd geboekt op de post inhuur extern personeel, die volgens PBT vrijwel niet te controleren valt.

Op de website van PBT stelt de partij een lange lijst van gebeurtenissen en gevolgen op, die naar eigen zeggen gebleken zijn uit de melding van de klokkenluider.

Hieruit komt onder meer naar voren dat de gemeente de inhuur van extern personeel aan banden legde, vanwege de €300.000 extra kosten in 2011. Hierdoor kan de gemeentelijke organisatie volgens PBT nog maar net draaiende gehouden worden en komen geplande reorganisaties tot stilstand.

De volledige tijdlijn van gebeurtenissen, gemeld door de klokkenluider, is te vinden op de eerdergenoemde website van Plaatselijk Belang.

PBT neemt de melding uiterst serieus, omdat ze naar eigen zeggen ook van andere ambtenaren horen dat er dingen achter de rug van de Raad om gebeuren. “Ondanks de geheimhouding gaan de wildste verhalen de ronde over het eiland. Dit verstoort ernstig de verhouding tussen burger en gemeente. Alleen daarom al moet er een gedegen Raadsonderzoek naar de klokkenluidermelding gedaan worden opdat hier in alle openheid en transparantheid over gesproken kan worden.”

Besluit is besluit

De Leeuwarder Courant vroeg burgemeester Rob Bats om een reactie op het bericht van Plaatselijk Belang. Via zijn woordvoerder liet hij de krant weten dat de kans klein is dat er een openbare vergadering zal komen.

Ook laat hij de krant weten dat de raad op 3 november besloten heeft dat de zaak behandeld is en er geen vervolgonderzoek nodig is. Daar blijft het dan ook bij.

Volgens de Leeuwarder Courant stelde de woordvoerder verder dat de aantijgingen van geen kant kloppen.

-- Advertentie --