Categorieën
Algemeen

Zeehonden kijken voortaan op grotere afstand

Er komen strengere regels voor zeehondentochten en andere pleziervaart rondom zandbanken. Dat schrijft de Leeuwarder Courant dit weekend.

Inspecteurs van het Ministerie van Economische Zaken hebben geconstateerd dat zeehonden op de grote zandplaten steeds meer last krijgen van bezoekers. De hoeveelheid rustende zeehonden zou sterker variëren dan voorheen, volgens het ministerie mede door verstoring.

Voorlopig focussen de maatregelen zich op de Engelschhoek bij Terschelling en de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog. Met name de Engelschhoek is een belangrijke rustplaats voor de zeehonden. In de winterperiode worden er veel jongen geboren op de plaat.

Volgens de krant zijn niet alleen de professioneel uitgevoerde zeehondentochten vanaf de eilanden nog steeds mateloos populair, maar ook de bruine vloot maakt steeds vaker uitstapjes richting de zeehonden. Daarnaast zien de waarnemers steeds meer kleine bijbootjes vanuit de jachthavens naar de zeehonden trekken. Met name die laatste twee groepen zouden voor de meeste verstoring zorgen.

Juist door de grote variatie in soorten bezoekers van de platen, is aanspreken en handhaven volgens het ministerie te ingewikkeld. Daarom worden er vanaf volgend jaar andere maatregelen getroffen. Rond de platen wordt op 100 tot 150 meter afstand een boeienlijn gelegd, die moet verhinderen dat bootjes te dichtbij komen.

-- Advertentie --