Dellewal

Stichting wil Dellewal kopen

Een nieuwe stichting is van plan de Dellewal-grond van de gemeente te kopen. Het gaat om de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal, opgericht door vier Terschellinger vrouwen.

De vier vrouwen, Marleen Zorgdrager-Swart, Margriet Spanjer-Visser, Nelly de Graaf en José Firet, willen voorkomen dat hotelier Westers een nieuw hotel gaat bouwen op de grond. Door middel van crowdfunding en fondsenwerving willen zij het benodigde geld bij elkaar krijgen.

De gemeente Terschelling zou de grond aan de Dellewal graag willen verkopen, om het gat in de begroting te dichten. Harry Westers is een belangrijke kandidaat-koper, bleek eerder.

“In het verleden is gesteld dat het huidige hotel Schylge het einde zou zijn van de bebouwing aan de oostkant van West-Terschelling. Daar wijkt dit plan dus van af. De boekwaarde van de vroegere dancing Dellewal drukt te zwaar op de begroting, aldus B&W. Uit financiële angst wil B&W een unieke plek met een waarde van esthetische miljoenen voor slechts een fractie verkopen aan de eerste de beste. Met dit initiatief biedt de verse stichting de gemeente een reëel alternatief”, aldus de stichting in een perbericht.

De stichting wil met het uitgeven van certificaten mensen (zowel van het eiland als daarbuiten) de kans geven collectief eigenaar te worden van een stukje Dellewal. Met dat geld, aangevuld met donaties, sponsoring, legaten en fondsenwerving wil de stichting de grond teruggeven aan de natuur.

Foto bovenin: Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.

Onderwerpen
 
-- Advertentie --