Categorieën
Algemeen

Discussies om duinafslag na storm

Na de storm van vorige week is er op de Waddeneilanden zo’n 41 kilometer duin beschadigd geraakt, zo schrijft de Leeuwarder Courant vandaag. Dat gegeven zorgt voor veel discussie op het eiland.

De storm in combinatie met springtij bracht het water van de Noordzee eind vorige week zo hoog, dat grote delen van de duinen weggeslagen zijn. Volgens Rijkswaterstaat hoeft er echter geen actie ondernomen te worden, de veiligheid is niet in gevaar.

Op Terschelling is de meeste schade te vinden op de Boschplaat, waar de zee al enkele jaren vrij spel krijgt van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Eilanders maken zich echter zorgen over het gebied en zouden liever zien dat er ingegrepen wordt.

Ronald van Zandwijk van het Platform Duurzaam Landschap Terschelling zegt in de Leeuwarder Courant dat er de afgelopen jaren meer dan 400 hectare natuur in het water verdwenen is. Het Platform wil dat er zandsuppletie komt in het gebied. “Al was het maar een experiment. Je kunt dan tenminste kijken naar de gevolgen”, aldus Van Zandwijk in de Leeuwarder.

Staatsbosbeheer maakt zich na een inspectieronde over de Boschplaat geen zorgen en ziet juist kansen voor de natuur.

“Stukken duin zijn afgeslagen en hebben plaatsgemaakt voor uitgestrekte strandvlaktes. Dat lijkt erg, maar het hoort bij de dynamiek die kenmerkend is voor de uiteinden van Waddeneilanden”, schrijft de natuurorganisatie op hun blog.

“Boswachter Jan Ellens constateerde dat de strandvlaktes die zijn ontstaan wellicht een uitstekend broedgebied kunnen gaan vormen voor zeldzame strandbroedvogels, zoals bontbekplevieren en noordse sterns. Ook de aanwezige planten op de kwelders zijn gebaat bij overstroming. Zou dit niet gebeuren, dan verdwijnen kenmerkende kwelderplanten en krijgen grassen de overhand.”

Veel eilanders zijn het echter niet eens met de koers van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en willen dat het gebied wel aangepakt wordt. Dat de eendenkooien tijdens de storm bijna doorbraken was voor velen een signaal dat er wel degelijk iets moet gebeuren.

Deze en deze discussies op Twitter zijn een goed voorbeeld van de onrust.

-- Advertentie --