ms Spathoek

Rechter: Mansveld mag contracten EVT opzeggen

De rechter heeft vanmorgen om 10:00 uur uitspraak gedaan in een zaak rond de veerbootoorlog. Staatssecretaris Mansveld mag de medegebruikscontracten met de EVT opzeggen.

De uitspraak van vandaag volgt na de zitting op 17 december van dit jaar. De rechtszaak werd aangespannen nadat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in oktober aankondigde de medegebruikscontracten met de EVT op te zeggen. Van de staatssecretaris was de rederij vanaf februari 2014 niet meer welkom.

De Tweede Kamer vroeg zich af of de beslissing van de staatssecretaris wel de juiste was en hield een overleg. Hieruit kwam naar voren dat de verschillende partijen wel achter Mansveld stonden, maar de rechter de doorslag zou geven.

De EVT stond in de tussentijd boekingen voor 2014 wel toe en liet zo af en toe merken dat het niet van plan was te stoppen.

De rechter heeft vandaag dus besloten dat staatssecretaris Mansveld rechtmatig gehandeld heeft en de beslissing niet in strijd is met de Europese wet- en regelgeving, zoals de EVT claimde. Deze uitspraak heeft als gevolg dat de Eigen Veerdienst Terschelling vanaf februari 2014 niet meer welkom is aan de aanlegsteigers van het Rijk in de havens van Harlingen en Terschelling. Rederij Doeksen zou daarmee weer het alleenrecht krijgen op de veerdienst tussen Harlingen en Terschelling.

“De Staat mag gezien het zwaarwegend maatschappelijk belang van een goede bereikbaarheid van de eilanden Vlieland en Terschelling ingrijpen”, aldus de rechter. “EVT is medegebruiker, die een veerdienst mag verzorgen, voor zover deze de veerdienst van TSM en daarmee de goede bereikbaarheid van de eilanden niet belemmert. Sinds EVT in 2012 met een groter schip is gaan varen, dat ook auto’s kan vervoeren, is haar marktaandeel aanzienlijk vergroot en is TSM verlies gaan lijden.”

“De rechtbank stelt dat de Staat duidelijk genoeg heeft gemaakt dat altijd sprake is geweest van een tijdelijke regeling voor EVT, die opzegbaar was en dat de opzegging niet in strijd is met regels van Europees recht op het gebied van onder meer mededinging en staatssteun”, stelt de rechter. De volledige uitspraak is onder aan dit artikel te lezen.

EVT-directeur Erwin Rob liet tijdens de zitting op 17 december weten dat een uitspraak als deze het einde van de rederij zou betekenen. In een reactie op Facebook laat de rederij weten in beroep te gaan tegen de uitspraak van vandaag: “EVT zal nu in beroep gaan middels een zogenaamd spoed appèl bij het Hof Den Haag. EVT zal het Hof vragen voor 1 februari duidelijkheid te geven in verband met de belangen van onze reizigers. EVT blijft achter haar standpunt staan dat eerst de uitspraak van de procedure die loopt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de aan Rederij Doeksen verleende concessie afgewacht zou moeten worden.”

Een uitspraak van het CBb over de concessie kan nog jaren op zich laten wachten. Eén van de redenen dat de staatssecretaris nu wilde ingrijpen, om te voorkomen dat er in de komende periode twee rederijen door hun geld heen raken door een felle concurrentiestrijd.

Uitspraak rechter opzeggen medegebruik