Categorieën
Algemeen

Plan A en B van de EVT

Vandaag dient het spoedappèl van de EVT bij de rechter. Krijgt Mansveld gelijk en is het over voor de rederij, of geeft de rechter na vandaag toch nog toestemming om te varen? Erwin Rob licht zijn opties vandaag toe in de Leeuwarder Courant.

A
In het voor de rederij meest gunstige geval beslist de rechter na vandaag dat de werkwijze van Mansveld niet de juiste is en de rederij nog wel mag varen na 1 februari aanstaande.

Mocht dat zo zijn, dan gaat de Spathoek eerst naar de werf. Dat zou begin deze maand, maar het werfbezoek is uitgesteld tot na het spoedappèl. De rederij hervat dan in maart de dienstregeling.

Daarnaast zal de Eigen Veerdienst Terschelling een schadeclaim indienen bij het Rijk, voor alle misgelopen inkomsten na de aankondiging van Mansveld in oktober.

B
Als de rechter na vandaag beslist dat Mansveld gelijk heeft, mag de rederij de aanleginrichtingen in de havens na 1 februari niet meer gebruiken.

Rob tegenover de Leeuwarder Courant: “Als de rechter ons in het ongelijk stelt, dan voelt het alsof we zijn gestrand in het zicht van de haven. Passagiers mogen we dan niet meer vervoeren. Wat we eventueel wel kunnen doen, is vrachtvervoer.”

De mogelijkheid bestaat echter dat alle aandeelhouders en de banken niets zien in het plan. Vindt het wel doorgang, dan kan de EVT als vrachtreder doorvaren tot de uitspraak van het CBb er ligt. Die kan altijd nog beslissen dat de concessie opnieuw gegund moet worden.

De eerste hoorzitting in Luxemburg over die kwestie (het CBb heeft vragen gesteld aan het Europese hof) is donderdag. “Punt is dat ik weet dat ik gelijk heb. Gelijk krijgen is een tweede”, aldus Rob in de Leeuwarder.

Geen B
Plan B is een mooi plan van de rederij, maar de kans op stoppen bij een voor de EVT negatief besluit van de rechter is een stuk groter.

“Een surseance van betaling ligt dan voor de hand met waarschijnlijk een bewindvoerder die de touwtjes in handen zal nemen. Het is de vraag of we de curator ervan kunnen overtuigen dat er licht aan het einde van de tunnel gloort vanwege de uitspraak van het CBb en de toetsing in Europa die nog volop bezig is”, aldus Rob.

Rob is overigens niet van plan een eindeloze strijd te gaan voeren. “Als we geen boot meer hebben en Europa geeft ons gelijk, dan is dat heel erg jammer, de bittere werkelijkheid”. Hij zal zich dan weer richting op Stadtlandet Shipping, zijn bedrijf.

De rechters behandelen het spoedappèl vandaag, de uitspraak volgt op 30 januari.

-- Advertentie --