Categorieën
Algemeen

Gespannen sfeer tijdens spoedappèl

Gisteren diende het spoedappèl van de EVT bij de rechtbank in Den Haag. De sfeer in de rechtszaal was gespannen, zo valt vandaag in de Leeuwarder Courant te lezen.

Acht advocaten met rolkoffers vol materiaal kwamen gisteren de rechtszaal binnen zo weet de Leeuwarder Courant te melden. In de zaal verder aanwezig de beide directeuren Rob (EVT) en Melles (Doeksen), de burgemeesters van Vlieland en Terschelling, ambtenaren, aandeelhouders van de Eigen Veerdienst Terschelling en enkele andere geïnteresseerden.

De spanning liep op een gegeven moment zo hoog op, dat de rechter op stoof. Dat was op het moment dat advocaat van Doeksen Jasper Neefe na vier uur een nieuwe pleitnota uit zijn zak toverde. “Hier houd ik niet van. Dit is al een turbospeedappèl en dan heeft u het dubliek gewoon in uw zak zitten”, citeert de Leeuwarder rechter Tan-de Sonnaville. De zitting werd daarna tijdelijk geschorst.

Tijdens de zitting was er veel herhaling van de bekende argumenten, maar een aantal uitspraken wekten verbazing bij de aanwezigen. Zo zei de advocaat van de Staat dat medegebruik van de steigers best mogelijk is voor zowel goederen als personen, maar niet in een vaste dienstregeling en met een groot schip als de Spathoek.

Bij Doeksen ontstaat aan het einde van de zitting irritatie over over een pleidooi waarin de EVT de financiële situatie van Doeksen in twijfel trekt. Dat rapport werd pas 24,5 uur voor de zitting vrijgegeven.

EVT trekt de snelheid waarmee de financiële situatie van Doeksen verslechterde in twijfel. “Doeksen had jarenlang een gelijk aantal passagiers; eerder miljoenen winst; nu zo maar miljoenen verlies. Minder inkomsten vreemd. Wel doorslag”, quote de Waddenkoerier vanuit de rechtszaal. Doeksen en PWC, de instantie die de financiële situatie van de rederij doorlichtte, zouden de situatie sterk overdrijven is de EVT van mening.

Op de vraag van de rechter of de slechte financiële positie van Doeksen dus niet door de EVT veroorzaakt wordt maar door reserveringen voor contractueel verplichte extra afvaarten en reserveschepen, antwoordt de landsadvocaat volgens de Waddenkoerier: “Ja, eigenlijk wel”.

Op een vraag over het in het PWC-rapport vaag houden van ‘overige diverse uitgaven’ en winstuitkering naar aandeelhouders komt geen antwoord. Wel pleit Doeksen dat de EVT verkeerde cijfers gebruikt en een rekenfout gemaakt heeft wat het aantal passagiers en bijbehorende winst of verlies betreft.

Volgens de EVT zouden Doeksen en PWC Mansveld misleiden, omdat de invloed van de EVT op de winst van Doeksen niet duidelijk is door vergelijken van onjuiste cijfers.

De rechter doet uiterlijk 30 januari aanstaande, maar eerder wanneer mogelijk, uitspraak in de zaak.

-- Advertentie --