Dellewal

Beslag op Dellewal door Westers

In de raadscommissie van gisteravond bleek dat Harry Westers, eigenaar van WestCord Hotels, beslag heeft laten leggen op 9000m² grond aan de Dellewal.

De beslaglegging van Westers op de grond is een nieuwe stap in het geschil tussen de hotelier en de Gemeente Terschelling. Westers wil Hotel Schylge uitbreiden, de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal wil de grond behouden voor de natuur.

De Stichting Natuurherstel Baai Dellewal heeft vandaag een persbericht rondgestuurd waarin het melding maakt van de beslaglegging door Westers. Laatstgenoemde zegt zijn plan voor hoteluitbreiding volledig uitgewerkt te hebben en legt daarom beslag op de 2000 m² bouwgrond en 7000 m² natuurgrond. Westers zei al eerder de zaken rond te hebben met de gemeente.

De Stichting Dellewal wil die 7000 m² liever behouden voor de natuur en de Gemeente Terschelling heeft ermee ingestemd deze optie te overwegen. Daar is Westers het niet mee eens.

Middels crowdfunding wil de Stichting Natuurbehoud Baai Dellewal voldoende geld ophalen om de grond van de gemeente te kopen.