Gekapte bomen

Ontheffing Flora- en Founawet voor campus

Voor de bouw van de nieuwe zeevaartschoolcampus op Terschelling heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een ontheffing van de Flora- en Faunawet verleend. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

De nieuwe campus moet gerealiseerd worden in het bos op West-Terschelling. In het gebied komen groeiplaatsen van de dennenorchis en de kleine keverorchis voor. Daarom is er een ontheffing op de wet nodig.

Het kappen van de bomen en het bouwrijp maken van de locatie kan pas beginnen in september. Op dit moment ligt er echter nog een zaak over de campus bij de Raad van State.