Categorieën
Algemeen

Gemeente koopt grond voor campus van SBB

De gemeente Terschelling heeft de grond op West-Terschelling, waar de nieuwe zeevaartschoolcampus en enkele woningen gebouwd gaan worden, gekocht van Staatsbosbeheer.

Nadat in februari 2013 op hoofdlijnen overeenstemming was bereikt over de grondverkoop heeft op 2 april overdracht van de ca. 4 hectare grond met daarop dennenbos plaatsgevonden. Beide partijen gaan samen een plan opstellen voor het onderhoud van de bosstrook tussen de nieuw te bouwen campus en de Burgemeester van Heusdenweg. Ook wordt Staatsbosbeheer volgens de gemeente betrokken bij de inpassing van de ontsluitingsweg. Afgesproken is dat Staatsbosbeheer de gelegenheid krijgt op een bouwkavel een woning te realiseren voor de huisvesting van eigen en tijdelijke medewerkers en stagiaires.

De gemeente zegt zeer verheugd te zijn dat Staatsbosbeheer deze stap heeft willen zetten voordat de Raad van State uitspraak doet over het bestemmingsplan voor de campus. “Daarmee is weer een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de campus en de woningbouw”, aldus de gemeente.

Eerder al heeft woningbouwvereniging De Veste gedreigd de stekker uit de plannen voor de campus te trekken, als de bouw niet na de zomer kan beginnen. Het Maritiem Instituut Willem Barentsz voelt zich genoodzaakt te vertrekken als de bouwplannen geannuleerd worden.

-- Advertentie --