Categorieën
Algemeen

EVT uitgekocht, veerbootoorlog voorbij

Onverwacht is de veerbootoorlog op de Waddenzee ten einde gekomen. Donderdagavond om 22:37 hebben de verschillende partijen in Den Haag de overeenkomst getekend. Eind vorige week waren de onderhandelingen in eerste instantie stukgelopen.

In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu weten, dat de partijen donderdag opnieuw in gesprek zijn gegaan. Eerder deze week lieten de gemeenten Terschelling en Vlieland weten niet akkoord te gaan met de bezuinigingsmaatregelen die Doeksen als gevolg van het stuklopen van de onderhandelingen eerder, wilde doorvoeren. Het Rijk, de gemeenten en de rederijen Doeksen en EVT zijn donderdag uiteindelijk toch tot een schikking gekomen.

“Ik wil mijn waardering uitspreken voor de rederijen EVT en TSM, die in staat bleken het belang van de eilanders en de bezoekers van de eilanden voorop te stellen bij het zoeken naar een oplossing. Dit ondanks het feit dat de emoties in het verleden vaak hoog opliepen, en dat beide rederijen elkaar met procedures bestookten”, schrijft Mansveld.

De partijen zijn overeengekomen dat Rederij Doeksen de Eigen Veerdienst Terschelling overneemt, inclusief de Spathoek. Het bedrag dat hiermee gemoeid is wordt niet genoemd. Eerder liepen de onderhandelingen stuk op een te hoge prijs.

Naast de overname, hebben de twee rederijen nog een tweede overeenkomst getekend met de Staat en de gemeente Terschelling. In deze overeenkomst is geregeld dat alle in het verleden ingestelde juridische procedures over de concessie Waddenveren worden ingetrokken. Dit is inclusief de procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. “Intrekking van deze beroepen is erop gericht dat de verleende vervoerconcessies voor de veerverbindingen van en naar Terschelling en Vlieland in werking treden”.

Naast het intrekken van in het verleden opgestarte procedures, zijn de partijen eveneens overeengekomen dat er geen nieuwe juridische procedures opgestart worden of schadeclaims ingediend. In ruil daarvoor ontvangt de EVT van het Rijk €9 miljoen vergoeding. “Over de onderhandelingen zelf kan ik geen nadere mededelingen doen gezien het vertrouwelijke karakter ervan en het risico van precedentwerking. Wel kan ik u berichten dat bij de hoogte van de vergoeding rekening is gehouden met de door EVT (en aanverwante bedrijven) ingediende en mogelijk nog in te dienen claims en staatssteunregels”, aldus Mansveld in haar brief.

Verder is door de partijen vastgelegd dat Rederij Doeksen een Raad van Advies in gaat stellen. De Raad van Advies zal bestaan uit eilanders en andere belanghebbenden bij de eilanden en krijgt inspraak in de door Doeksen op te stellen dienstregeling.

“Sinds 2006 heeft EVT zich als pleitbezorger opgeworpen voor het belang van de eilanden en de eilandbewoners. Dat belang is voor de toekomst adequaat geborgd met dit schikkingsresultaat. En zodra de concessies in werking reden zal de vervoerder meer aandacht moeten besteden aan de consumentenbelangen: binnen de concessies zijn de eisen daarvoor veel hoger dan bij de openbare dienstcontracten”, sluit de staatssecretaris haar brief af.

Gezien het late tijdstip van de onverwachte overeenkomst, heeft nog geen van de partijen officieel gereageerd. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat Doeksen gaat doen met de Spathoek, of de rederij de Midsland nog steeds wil verkopen en op welke termijn. Ook is nu nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met passagiers die geboekt hebben bij de EVT. Deze reacties volgen waarschijnlijk vrijdag, waarna deze hier te lezen zullen zijn.

Op Twitter reageren veel eilanders en politieke partijen verheugd op het nieuws. De algemene trend is dat men blij is dat er eindelijk rust en zekerheid komt. CDA-kamerlid Sander de Rouwe, nauw betrokken bij de veerbootoorlog, zegt dat Mansveld “duidelijk eieren voor haar geld” heeft gekozen.

Voortgang oplossinsrichtingen Waddenveren

-- Advertentie --