ms Friesland

Mansveld zonder kleerscheuren door debat

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu kwam gisteren zonder kleerscheuren door het debat over de Waddenveren. Kamerleden hadden vragen bij de afkoopsom van €9 miljoen. Bij het debat waren naast Mansveld zelf, Sander de Rouwe (CDA), Duco Hoogland (PvdA), Aukje de Vries (VVD) en Eric Smaling (SP) aanwezig. In het publiek waren enkele eilanders aanwezig.

Alle aanwezigen hadden vragen bij het uitgekeerde bedrag van €9 miljoen. Mansveld benadrukte opnieuw dat het gaat om een schadevergoeding voor mogelijk onrechtmatig handelen van de Rijksoverheid (dit was het geval geweest als een rechter de EVT gelijk had gegeven) en inkomstenderving van de EVT. De hoogte van het bedrag is bepaald op basis van eerdere schadeclaims van de EVT (tweemaal €12 miljoen) en een geheim advies van de Landsadvocaat. Mansveld zegde de aanwezigen gisteren toe bij hoge uitzondering toe te staan dat zij een inkijkje krijgen in dat advies.

CDA-kamerlid Sander de Rouwe noemde de overeenkomst een ‘black box’, schrijft Veerbootinfo. “Er is geen enkele rechter die onafhankelijk naar deze bedragen heeft gekeken. Ook zijn er in deze zaken nog geen rechters die EVT gelijk gaven”. Hij vindt het ook vreemd dat er niet openbaar gemaakt is wat de afspraken tussen Doeksen en de EVT zijn en welk bedrag er voor de overname betaald is. Mansveld vindt dat een zaak tussen die twee partijen en wil zich daar niet in mengen.

Verder wist Mansveld te melden dat een telefoontje naar Brussel leerde dat de Europese Commissie niet met een onderzoek bezig is, maar de zaak wel met belangstelling volgt. De Rouwe vindt dit volgens de Leeuwarder Courant nog steeds zorgwekkend. “Het is natuurlijk geen praatclubje die zomaar wat nieuwsgierig is.” Ook heeft Mansveld bericht van het CBb gehad dat de zaak op 18 april ingetrokken is. Daarmee is de gegunde concessie voor Doeksen en Wagenborg voor de komende 15 jaar officieel ingegaan.

In het debat werden nog een aantal andere vragen gesteld. Zo stelde VVD-kamerlid Aukje de Vries voor de concessieverlening in het volgt bij de provincie neer te leggen. Mansveld zegde toe dit te gaan onderzoeken. De Rouwe had twijfels bij de door Doeksen ingestelde Raad van Advies.

Burgemeester van Terschelling Rob Bats en burgemeester van Vlieland Ella Schadd lieten na afloop aan de Leeuwarder Courant weten blij te zijn dat het achter de rug is. Schadd merkte wel op dat de politiek in Den Haag de zaak nu ook eindelijk los moet laten. Ze doelde daarmee volgens de krant met name op de vele kritische vragen van het CDA. “Die veroorzaken zelf ook weer onrust. Het is hoog tijd om verder te gaan”.