Categorieën
Algemeen

Reacties op overeenkomst veerdiensten

Gisteravond werd duidelijk dat Doeksen de EVT overneemt en alle juridische processen gestaakt worden. De deal werd om 22:37 beklonken en reacties van de partijen met meer details waren er nog niet.

Bij Omrop Fryslân hebben Erwin Rob van de EVT, Paul Melles van Doeksen en burgemeester Rob Bats een eerste reactie gegeven op de overeenkomst. Bats zegt “geweldig blij” te zijn met het akkoord. De burgervader zegt tegen Omrop Fryslân: “Gelukkig hebben de partijen op tijd ingezien dat een akkoord de beste oplossing was”. Hij denkt dat het akkoord de eilanders rust en zekerheid voor de komende jaren zal geven. Ook de sfeer op het eiland wordt er beter van, denkt Bats.

Erwin Rob van de EVT zegt er een heel dubbel gevoel aan over te houden. “Te meer ook omdat we recentelijk een aantal procedures aan onze zijde hadden. Natuurlijk is er ook nog een realistisch beeld dat op een gegeven moment op je af komt, een beetje onder het motto twee vechten om een been en een derde gaat er mee heen. Dat is het laatste wat we wilden”. De rederij blijft nog een paar weken onder de eigen naam met de Spathoek varen, daarna gaat het schip naar Doeksen. De contracten van het personeel lopen tot september, die gaan tot die tijd mee over naar Doeksen. Voor hen is een sociaal plan opgesteld.

Paul Melles is “ontzettend blij” met het akkoord, laat hij aan de Omrop weten. Hij prijst het Rijk voor de “professionele manier” waarop ze gewerkt hebben om de partijen weer om tafel te krijgen. Doeksen gaat de Spathoek tot 30 september, als de contracten van het personeel aflopen, laten varen in de huidige EVT-dienstregeling. Mensen die geboekt hebben bij de EVT kunnen dus gewoon mee.

CDA-kamerlid Sander de Rouwe heeft gezegd bang te zijn dat er weer een “cowboy” opstaat die de rol van de EVT overneemt. Melles geeft aan hier niet bang voor te zijn, omdat de concessie onherroepelijk wordt zodra de EVT alle beroepen intrekt zoals in het akkoord opgenomen is. Voor medegebruik is dan geen ruimte meer, dit was alleen mogelijk binnen het Openbaar Dienstcontract.

Verdere reacties van de partijen worden aan dit artikel toegevoegd zodra deze er zijn. Bijvoorbeeld vragen over de stuntprijzen van Doeksen komende zomer.

-- Advertentie --