MS Midsland

FNV en CNV stellen Doeksen ultimatum – update

De vakbonden FNV en CNV hebben Rederij Doeksen een ultimatum gesteld, zo melden Omrop Fryslân en Rederij Doeksen. Het ultimatum loopt woensdagmorgen om 10:00 af.

De vakbonden zijn het niet eens met een nieuwe CAO bij de rederij. Volgens Minke Jansma van FNV tegenover Omrop Fryslân heeft Doeksen “geen waardering voor de constructieve houding van het personeel in de afgelopen jaren van strijd met de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT)”. Volgens Jansma zet Doeksen de bezuinigingen toch door, terwijl dat tegen de afspraken was.

Onder het personeel van Doeksen was al eerder onrust ontstaan over de voorgestelde bezuinigingen en ontslagen.

In een persbericht laat Rederij Doeksen vanmiddag weten verbaasd te zijn over het ultimatum dat zij gisteren ontvingen. “De bonden waarschuwen hierin voor acties als werkonderbrekingen voor kortere of langere duur als niet ingegaan wordt op de door hen gestelde eisen. Het ultimatum gaat ondermeer voorbij aan het verbeterde loonbod van Rederij Doeksen van 2,4% voor een tweejarige Cao”, aldus het bericht.

Na het uitkopen van de EVT nodigde Doeksen FNV en CNV uit voor CAO-overleg, dat vond plaats op 22 april van dit jaar. “Dit overleg werd door de bonden beëindigd. Sindsdien heeft Rederij Doeksen de vakbonden herhaaldelijk uitgenodigd voor overleg om een conflict te vermijden. Helaas is door de bonden aan geen van de uitnodigingen gehoor gegeven”, zegt Doeksen.

Volgens het persbericht maakte de TSM (Doeksen) in 2012 en 2013 3,7 miljoen euro verlies, en verwachten ze over 2014 een verlies van 0,8 miljoen. “Ondanks de miljoenenverliezen en investeringen is Rederij Doeksen bereid haar medewerkers een marktconforme loonsverhoging van 2,4% te geven vanwege het perspectief dat de concessie biedt. De bonden houden echter vast aan hun eis van 4,3%”, aldus Doeksen.

“In voorgaande winstgevende jaren hebben we een goede TSM-Cao opgebouwd. Nu zitten we in een overgangsjaar waarin we ons bedrijf weer op moeten bouwen na een zware periode. We hadden meer begrip van vakbonden en leden verwacht in deze situatie. Met de huidige gang van zaken wekken zij helaas niet de indruk dat ze in goed overleg tot een voor iedereen acceptabele Cao willen komen. Dat vinden we onbegrijpelijk en niet-realistisch”, stelt directeur Paul Melles.

Update 28 mei

Rederij Doeksen meldt woensdag in een persbericht dat acties voorlopig van de baan zijn. De rederij en de vakbonden hebben gesproken en zijn tot een principeakkoord gekomen. De bonden legen dat principeakkoord nu eerst voor aan hun leden.