Categorieën
Algemeen

Vergunningen op Terschelling: onrust en chaos

De Leeuwarder Courant pakt vandaag met twee pagina’s groots uit over de perikelen rond uitbesteding van vergunningen door de Gemeente Terschelling.

“Einde aan Terschellinger rekkelijkheid”, kopt de krant vandaag. “Linksof om rechtsom, een bouwplan op Terschelling kreeg je altijd wel rond. De tijd van rekkelijkheid is geweest. Efficiënt en kostenbesparend is nu het beleid. Maar dit heeft zijn prijs”.

“Argwaan. Boosheid. Na de tijd tranen. Het is 18 maart dit jaar en twee groepen van in totaal twintig mensen staan lijnrecht tegenover elkaar in de Terschellinger raadszaal. Het gaat gelijk mis. Teamleiders, medewerkers aan de ene kant, mensen van de Fumo en de gemeentesecretaris en adjunct-directeur aan de andere kant”, schetst de Leeuwarder Courant. In maart van dit jaar ging de gemeente Terschelling in zee met Fumo, de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving. Deze dienst regelt milieuvergunningen voor alle Friese gemeenten, maar Terschelling heeft er ook voor gekozen omgevingsvergunningen en dus ook bouwvergunningen uit te besteden.

Kritiek op de uitbesteding was er al eerder, toen bleek dat er bouwvergunningen verleend waren voor een zorgcomplex in Formerum en een nieuw badhotel in Midsland aan Zee.

Nu pakt de Leeuwarder Courant uit met een groter verhaal. Ambtenaren van de gemeente sloegen in maart groot alarm: “Er is niet genoeg personeel, er is onvoldoende kennis, de organisatie is er niet op ingericht. De burger dreigt de dupe te worden. Verandering is goed, maar die moet wel zorgvuldig gebeuren.” Toenmalig wethouder Irona Groeneveld zegt nu niets te weten van de grote onrust onder het personeel, destijds.

“Het is me niet bekend dat men toen heeft gezegd dat we er niet klaar voor waren. Het verbaast me”, zegt Groeneveld tegen de Leeuwarder. Nu blijkt dat de ambtenaren gelijk hadden. Al vier bouwvergunningen op het eiland zijn “van rechtswege” verleend, omdat de Fumo geen tijd en personeel had om de aanvragen op tijd te behandelen.

De Leeuwarder Courant zegt op basis van verschillende gesprekken te kunnen concluderen dat er door een aantal mensen bij de gemeente volledig zelfstandig gehandeld is betreffende de Fumo.

Zo werd de Fumo-regeling in de zomer van 2012 aangekondigd, op een moment dat een groot deel van het personeel met verlof was. “Volgens goed geïnformeerde bronnen liet de directie achterwege juridische en financiële gevolgen van de overgang naar de Fumo door ambtenaren te laten checken. Ook het aanbestedings- en inkoopbeleid en de communicatie werden niet ambtelijk gedekt. Dit zou door externen zijn gedaan. Maar wanneer ambtenaren hiernaar vragen, krijgen ze de deksel op de neus”, schrijft de krant.

Ook werd tot op het laatste moment niet bekend gemaakt dat naast milieuvergunningen, ook omgevingsvergunningen naar de Fumo zouden gaan. Men vraagt zich af of het college dit mocht beslissen zonder inmenging van de gemeenteraad.

Huidig wethouder Hoekstra zegt wel degelijk tevreden te zijn over de huidige gang van zaken. Volgens haar hielden voor invoering van de Fumo-regeling zes externe mensen zich bezig met de bouwaanvragen. “Die dure krachten waren bovendien vele uren meer bezig dan de Fumo nu voor ons, omdat er veel geadviseerd werd. De Fumo rekent 70 tot 80 euro per uur. De gemeente deed dit voor zo’n 2 tot 3 euro minder. De kosten kwamen wel hoger uit dan nu, omdat er meer uren werden gemaakt”, stelt de wethouder in de krant.

Een ander voordeel is volgens Hoekstra dat ‘ons kent ons’ niet meer werkt. “Wanneer je je naam mee had, lukte het altijd”, quote de Leeuwarder een anonieme bron.

“Op Terschelling wijkt 40 procent van de bouwaanvragen af van het bestemmingsplan. Vaak werd om dingen maar mogelijk te maken er een mouw aangepast, waardoor er rechtsongelijkheid ontstond. Dit mondde weer uit in vele, kostbare juridische procedures”, zegt Hoekstra.

De kritiek van de eigen ambtenaren is destijds zonder enige twijfel weggewuifd, en dat speelt nog steeds op het gemeentehuis. Volgens de krant hebben verschillende personeelsleden ontslag genomen, zijn vervroegd met pensioen gegaan of zitten ziek thuis.

De gemeente komt binnenkort met een nieuwe begroting, dan moet blijken of de keuzes inderdaad gezorgd hebben voor stabiliteit en bezuiniging.

-- Advertentie --