Gemeentehuis Terschelling

Accountant kritisch over klokkenluider-onderzoek

De accountant van Ipa-Acon Advies, die in opdracht van de gemeente Terschelling onderzoek deed naar de zaak rond de klokkenluider, is kritisch over z’n eigen onderzoek. Volgens de Leeuwarder Courant moest hij zijn werk doen onder strikte voorwaarden.

Het onderzoek van de accountant is op verzoek van de gemeente geheim gehouden, maar de Leeuwarder Courant schrijft vandaag het verslag in handen te hebben.

Het externe onderzoek is op advies van commissaris van de koning John Jorritsma gedaan, nadat een klokkenluider misstanden op de afdeling financiën vermoedde. Er zou €300.000 zijn weggewerkt via de begroting van 2011, zonder dat de Raad hiervan op de hoogte zou zijn geweest.

Het bedrag zou een budgetoverschrijding zijn op drie reorganisaties, te weten: de afvalverwerking door Omrin, de overdracht van de zeevaartschoolcampus van de gemeente naar De Veste en de uitbesteding van ICT naar Leeuwarden. De €300.000 werd vervolgens geboekt op de post personeelskosten.

Volgens de klokkenluider had dat flinke consequenties voor het ambtelijk apparaat op het eiland en de geplande reorganisatie hiervan. De gemeente stopte namelijk met de inhuur van extern personeel na de €300.000 budgetoverschrijding.

Volgens de Leeuwarder Courant blijkt uit het rapport van Ipa-Acon Advies dat er niet actief geschoven is met middelen zonder medeweten van de raad en/of het college. De accountant kon dat in twee van de drie gevallen “redelijk onderbouwen”, aldus de krant.

De beweringen rond de reorganisatie van de gemeente waren moeilijker te controleren stelt de krant. “Zo ontbraken analyses over de manier waarop personeel geplaatst is in nieuwe functies. Ook missen er lijsten die duidelijk maken wie wat deed en wat gaan doen en hoe zaken waren geregeld en hoe die in de nieuwe organisatie opgezet worden”, schrijft LC-journalist Marscha van der Vlies op basis van het rapport.

Kritisch

De accountant zelf is zeer kritisch op zijn eigen rapport. Hij moest zijn werk volgens de krant doen onder strikte voorwaarden van de gemeente.

Het was voor de accountant gedurende het onderzoek bijvoorbeeld niet toegestaan gesprekken te voeren met ambtenaren van de gemeente. “Bij een onderzoek waar verschillen in visie tussen mensen bestaan, is hoor en wederhoor een absolute voorwaarde”, zegt de accountant er zelf over tegen de Leeuwarder.

Ook mocht hij alleen dossiers die de gemeente hem toestuurde inzien. Deze waren niet zo compleet als de accountant zelf graag had gezien. “Niet alle voorbereidende documenten, interne analyses en beoordelingen en gesprekken zaten erin. Ook ontbraken analyses rondom financiële budgetten en de bezetting en formatie zoals die door leden van het management of stafafdelingen worden gemaakt”, schrijft de krant.

De accountant stelt verder dat hij deskundig is op financieel-administratief terrein en formeel-juridische beoordeling van processen en procedures. Over personeelsbeleid, personeelsbeheer en organisatorische vraagstukken kan hij niet deskundig oordelen. Hij had dus eigenlijk hulp nodig gehad.

Besloten

Volgens de Leeuwarder Courant blijkt uit het onderzoek verder dat de eilander gemeenteraad geregeld besloten vergaderingen houdt.

In 2012 besloot de raad bijvoorbeeld in het geheim €150.000 uit te geven aan de reorganisatie van de gemeente. Ook de evaluatie van de overgang naar afvalverwerker Omrin vond achter gesloten deuren plaats.

Debat

Plaatselijk Belang Terschelling heeft al meerdere malen verzocht om een openbaar debat over de zaak, zoals ook gebleken is uit eerdere ingezonden brieven hier op Skylgenet. De overige partijen en burgemeester Bats lieten eerder al weten dat de kans dat er een dergelijke vergadering komt klein is.

De raad besloot op 3 november namelijk dat de zaak met het externe en interne onderzoek voldoende belicht en afgerond was. Vervolgonderzoek is volgens de raad ook niet nodig.