Categorieën
Algemeen

Burgemeester Bats praat over klokkenluider

Burgemeester Rob Bats heeft deze week bij zijn laatste raadsbijeenkomst op Terschelling over het klokkenluidersdossier gesproken. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag.

Sinds afgelopen zomer speelt er een zaak rond een klokkenluider op Terschelling. Zo zou er €300.000 onjuist zijn weggewerkt in de begroting. Over het onderwerp verschenen verschillende ingezonden brieven op deze site.

Begin december kwam via de Leeuwarder Courant een klacht naar buiten van de accountant die onderzoek deed naar het dossier. Hij moest zijn werk onder strikte voorwaarden doen en is kritisch op zijn eigen werk.

Ondanks veel kritiek en open brieven van met name Plaatselijk Belang Terschelling, wilde de gemeente de zaak niet in het openbaar bespreken, maar geheimhouden. Bats reageerde deze week o.a. op deze brieven en richtte zich volgens de Leeuwarder Courant dan ook, verhuld, op Plaatselijk Belang. Volgens de krant is Bats van mening dat Hugo Gorter de burgemeester wilde beschadigen.

“De informatie van de klokkenluider bevatte veronderstellingen of twijfels die de privésituatie van andere ambtenaren raakten”, stelde Bats. Daarom moest het dossier en de bespreking daarvan vertrouwelijk blijven. Volgens de Leeuwarder Courant gaf Bats verder aan dat hij graag alle lopende dossiers had afgerond voor zijn vertrek, komende week. “Ik proef dat dit met dit dossier niet gelukt is”.

“Het dossier is inmiddels grondig onderzocht, besproken en door een meerderheid van de raad afgesloten. Er is niets bevonden wat niet al met de gemeenteraad in de openbaarheid is besproken. Het vroegere bestuur en zeker ook de ambtelijke organisatie hebben op bijzonder correcte en professionele wijze gehandeld. Hoe graag sommigen misschien ook wensen: er is hier niets aan de hand en Terschelling is boven alle twijfel verheven”, aldus Bats volgens de krant.

Plaatselijk Belang Terschelling heeft zich inmiddels met klachten gewend tot de minister van Binnenlandse Zaken en de Vaste Kamercommissie.

-- Advertentie --