Donkere lucht

Evaluatie beheerplan Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer

Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben een interne en een externe evaluatie van het Beheerplan Rijksgronden Terschelling laten doen. De uitkomsten zijn volgens de organisaties positief.

In 2002 kwamen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, op basis van wettelijke kaders en doelstellingen en inspraak van de bevolking met het Beheerplan Rijksgronden 2003-2013. Het plan omvatte het gehele strand-, duin- en kweldergebied op Terschelling. Vrijwel al deze grond is eigendom van de beide organisaties.

Rijkswaterstaat heeft de regie over de kustveiligheid en blikt tevreden terug op de tienjarige periode. Uit een interne evaluatie is gebleken dat alle vooraf opgestelde doelstellingen behaald zijn. Daarnaast is gebleken dat de basiskustlijn deels aan het uitbouwen is en daarnaast een natuurlijker karakter heeft gekregen, zonder op het gebied van veiligheid in te leveren.

Wel is gebleken dat er niet voldoende concrete afspraken gemaakt zijn over het gebied ten oosten van paal 15 (de Boschplaat). Ook vanuit de eilanders komt vaak kritiek in de richting van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer over de staat van de duinen in dat gebied. Die situatie wordt meegenomen als aandachtspunt in het nieuwe beheerplan.

Staatsbosbeheer had in de tienjarige periode de regie over natuur en landschap, recreatie en cultuurhistorie. “Terschelling heeft een unieke verscheidenheid in het landschap en onderscheidt zich daarmee in het Waddengebied. Het behouden en ontwikkelen hiervan is op de meeste delen van het eiland prima gelukt. Veel beschermde soorten zijn door beheermaatregelen afgelopen jaren teruggekomen of uitgebreid. In het gebied tussen paal 3 en 8 en op de Boschplaat wilden we meer dynamiek in de duinen, maar dit is helaas niet voldoende uit de verf gekomen”, stelt boswachter Remi Hougee.

Op het gebied van cultuurhistorie is uit de evaluatie gebleken dat alle vooraf opgestelde doelen gehaald zijn. Daarnaast zijn er zelfs extra projecten aangepakt, zoals het opschonen van Doodemanskisten.

Ook een aantal betrokken eilanders en enkele eilander verenigingen werd in de evaluatie gevraagd naar hun mening. Het gemiddelde rapportcijfer voor de twee organisaties is op een 7,9 uitgekomen.

Alle op- en aanmerkingen die uit de verschillende evaluaties naar voren zijn gekomen nemen de twee organisaties mee in het nieuwe beheerplan. Dit najaar wordt daarmee een begin gemaakt.

“De aftrap voor het maken van het nieuwe plan bestaat uit een Beheerplan-markt voor eilanders en andere betrokkenen. Op deze markt zijn er workshops, lezingen en activiteiten die verband houden met de verschillende onderwerpen in het plan. Met de input uit de markt wordt samen met de input uit de evaluatie toegewerkt naar een breed gedragen nieuw beheerplan”, aldus de organisaties.