B&Y-terrein

Bezwaren tegen nieuwbouw B&Y-terrein afgewezen

De gemeente Terschelling heeft alle bezwaren tegen de nieuwbouwplannen aan het Groene Strand verworpen. Dat meldt Omrop Fryslân.

In april van dit jaar kreeg projectontwikkelaar Segesta uit Alkmaar na jarenlang getouwtrek toestemming om te gaan bouwen op het voormalige B&Y-terrein aan het Groene Strand op Terschelling.

De verleende vergunning betreft die voor het bouwen van een aantal bedrijfsloodsen op die beeldbepalende locatie. “Een gemiste kans”, noemde Segesta het begin dit jaar. “Omdat de wens van de gemeenteraad ervoor zorgt dat een plan overblijft welke financieel totaal onhaalbaar is, is Segesta genoodzaakt om de herontwikkeling naar woningbouw te staken en werd besloten om de huidige bestemming voort te zetten. Er is daarom een plan door Segesta ingediend om een bedrijfsgebouw te realiseren binnen de huidige bestemming. Na ruim 20 jaar planvorming is het genoeg geweest”, stelde de projectontwikkelaar eerder.

Tegen de genomen beslissing werden vervolgens verschillende bezwaren ingediend bij de gemeente Terschelling. Het college bezwaar en beroep heeft deze volgens Omrop Fryslân allemaal afgewezen.

Volgens Richard Gorter, van actiegroep ‘Help Terschelling!’ laten zij het er nu verder bij zitten. “Laat de bestuurders nu maar zien wat ze aanrichten met dit besluit”, zegt hij tegen de omroep.

Eerder gaf Segesta aan eventuele procedures af te wachten alvorens met de bouw van de nieuwe loodsen te starten. Die weg lijkt nu vrij.

Onderwerpen
 
-- Advertentie --