Categorieën
Algemeen

Staatsbosbeheer realiseert betere bescherming strandbroeders

Staatsbosbeheer heeft op Terschelling betere bescherming voor broedende strandvogels geregeld. Het is tevens de eerste keer dat de organisatie gebruik maakt van de resultaten van een enquête van ‘Echt Terschelling’.

Vogels die het strand gebruiken als broedplaats hebben het zwaar. De onbeschutte nesten worden vaak gestoord of vertrapt door zowel mensen en dieren die geen weet hebben van de aanwezigheid van deze nesten. De Vogelbescherming Nederland lanceerde enige jaren geleden dan ook al de onderstaande campagne, ‘Geef strandbroeders een kans!’, om het bewustzijn onder de mensen te vergroten.

Recentelijk startte Staatsbosbeheer op Terschelling met het initiatief ‘Echt Terschelling’, een platform waarmee Staatsbosbeheer zowel eilanders als toeristen meer inspraak wil geven op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en natuurbeheer op Terschelling. Dat wordt gedaan middels enquêtes, excursies, klankbordgroepen, een website en een Facebookpagina.

Middels één van deze enquêtes peilde Staatsbosbeheer recentelijk hoe de panelleden denken over strandbroeders en de bescherming daarvan en hoe dit eventueel verbeterd kon worden. Ongeveer 350 mensen gaven hun mening en daaruit kwam naar voren dat de overgrote meerderheid het een goed idee vond om bekende broedgebieden op het strand duidelijker te markeren met informatieborden en palenrijen.

Afgelopen week heeft Staatsbosbeheer deze borden en palen ook daadwerkelijk geplaatst op de Spathoek (Noordsvaarder). Meer cijfers over de uitslag van de enquête zijn te vinden op de website van Echt Terschelling.

-- Advertentie --