Dossier 'Echt Terschelling'

Onderstaand vind je de nieuwsberichten die gelabeld zijn met de tag 'Echt Terschelling'. Een overzicht van alle nieuwsberichten kun je vinden op de homepagina.

Staatsbosbeheer onderzoekt of ruiters in de winter op wandelpaden mogen

Staatsbosbeheer op Terschelling gaat onderzoeken of het mogelijk is om ruiters in de wintermaanden toegang te geven tot wandelpaden in de eilander bossen. Uit een enquête van ‘Echt Terschelling’ blijkt dat een meerderheid van de mensen voor een proef met dat principe is. ‘Echt Terschelling‘ is een panel voor eilanders en niet-eilanders, die vragen over recreatie, natuur en […]

Staatsbosbeheer realiseert betere bescherming strandbroeders

Staatsbosbeheer heeft op Terschelling betere bescherming voor broedende strandvogels geregeld. Het is tevens de eerste keer dat de organisatie gebruik maakt van de resultaten van een enquête van ‘Echt Terschelling’. Vogels die het strand gebruiken als broedplaats hebben het zwaar. De onbeschutte nesten worden vaak gestoord of vertrapt door zowel mensen en dieren die geen […]

Staatsbosbeheer komt met ‘Echt Terschelling’

Vandaag heeft Staatsbosbeheer op Terschelling een nieuw initiatief gelanceerd onder de noemer ‘Echt Terschelling’. Het is de bedoeling dat eilanders en toeristen meer betrokken raken bij beslissingen die de natuurbeheerder neemt. Samen met Rijkswaterstaat werkt Staatsbosbeheer aan een nieuw beheerplan voor de natuur op Terschelling. In 2002 werd het vorige Beheerplan Rijksgronden opgesteld, dat afliep […]