Gaswinning Terschelling

Burgemeester Wassink en gasTvrij Terschelling naar Den Haag

Een flinke delegatie van de Wadden, waaronder de vereniging gasTvrij Terschelling en de Terschellinger burgemeester Bert Wassink, trekken morgen naar Den Haag.

Daar zullen zij samen met een delegatie van de Waddenvereniging, Milieudefensie, de Provincie Fryslân en de gemeente Terschelling een manifestatie bijwonen. Deze manifestatie tegen gaswinning is georganiseerd door Schiermonnikoog. Minister Kamp gaf recentelijk toestemming voor proefboringen op Schiermonnikoog.

Na de manifestatie zal de delegatie ook aanwezig zijn bij het Kamerdebat over de nieuwe Mijnbouwwet. Minister Kamp heeft eerder aangegeven pas te beslissen over gaswinning op en rond Terschelling als de nieuwe wet gereed is.

De actiegroep gasTvrij Terschelling verzet zich, samen met anderen, al geruime tijd tegen gaswinningen op het eiland. Deels met succes, want de plannen staan al geruime tijd in de koelkast. Een definitief nee is er echter nog niet.

“Voorafgaande aan het Kamerdebat hebben wij de Kamerleden aangeschreven over eventueel in te dienen amendementen. We hopen op een breed opgesteld wetsvoorstel waarmee delfstofwinning bij, in en onder natuurgebieden uitgesloten wordt. Zowel PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren geven bezig te zijn met amendementen voor het debat”, stelt de groep.

Meer over de plannen voor gaswinning op en rond Terschelling in het dossier.