Gaswinning Terschelling

Tweede Kamer gaat akkoord met verbod op gaswinning Wadden

Gaswinning op de Waddeneilanden, op de Waddenzee, in Werelderfgoed- en Natura2000-gebieden wordt verboden onder de nieuwe Mijnbouwwet. Daar stemde de Tweede Kamer vandaag mee in, meldt de NOS.

De PvdA diende vandaag bij het debat over de nieuwe Mijnbouwwet een voorstel in dat winning van gas in die kwetsbare gebieden moet verbieden. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging daarmee akkoord.

Hoewel het bezoek van een delegatie inwoners van de Wadden aan Den Haag vandaag een succes lijkt te zijn geweest, zijn ze er niet helemaal gerust op. Boren naar gas onder de Wadden mag namelijk nog wel vanaf platforms die langs de buitengrens van het beschermde gebied staan.

PvdA-Kamerlid Vos denkt overigens niet dat die situatie realistisch is. Tegen de NOS zegt Vos dat het doen van boringen daarmee te onaantrekkelijk wordt voor de industrie. Ook moeten de boringen in alle gevallen gestopt worden als er bodemdaling gesignaleerd wordt.

De inwoners van Schiermonnikoog blijven voorlopig nog in onzekerheid zitten, omdat Minister Kamp al een vergunning verleend heeft voor proefboringen op dat eiland. De plannen van Tulip Oil om op Terschelling een boorinstallatie op het eiland zelf, nabij Hoorn, te plaatsen lijken nu wel definitief onhaalbaar. De minister gaf namelijk al eens aan pas weer naar die vegunningaanvraag te kijken als de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is.