De Walvis

De Walvis en Staatsbosbeheer ruilen grond

De eigenaren van strandpaviljoen De Walvis op West-Terschelling zijn sinds deze week ook eigenaar van de grond onder het pand, na een grondruil met Staatsbosbeheer.

In ruil voor de grond onder het paviljoen, is Staatsbosbeheer eigenaar geworden van een hoeveelheid grond op de Grië, net voorbij Oosterend, en een eendenkooi.

Na de ruil is Staatsbosbeheer voor twee derde eigenaar geworden van De Grië. Dit was voorheen maar één derde. De organisatie hoopt het bijzondere gebied nu beter te kunnen beheren.

“Het maakt onderdeel uit van het kenmerkende cultuurlandschap van Terschelling met elzensingels en eendenkooien. Door de jaren heen is het behoud en beheer hiervan teruggelopen. Daarbij hielp ook de versnippering in het gebied niet mee.  Nu kan verder gewerkt worden aan het Herstelplan De Grië, met een subsidie van het Waddenfonds”, stelt Staatsbosbeheer.

“De overgedragen gronden liggen in het oostelijk deel van de Grië; tevens het meest kwetsbaar en waardevol qua natuurwaarden. De eendenkooi ligt als een enclave op de Groede, onderdeel van de Boschplaat. Door deze nu samen te voegen, kan er beter en zorgvuldiger natuurbeheer uitgevoerd worden.”

De komende maanden maakt Staatsbosbeheer plannen voor het toekomstig gebruik van de eendenkooi. Boswachter Remi Hougee: “We willen rust en eenheid in het gebied. Uiteraard blijft de Grie zoals altijd beperkt beleefbaar voor eilanders en bezoekers. Bijvoorbeeld even een visje vangen, een rondje wandelen en lekker picknicken.”