Categorieën
Algemeen

RAV Fryslân wint een rechtszaak rond Waddenheli

De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân heeft voor het eerst in het dossier Waddenheli een rechtszaak gewonnen. Dat weet de Leeuwarder Courant vandaag te melden.

Defensie gaf twee jaar geleden te kennen te gaan stoppen met het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden met de bekende gele SAR-helikopters. Het was de bedoeling dat een private partij deze werkzaamheden over zou nemen.

RAV Fryslân kreeg uiteindelijk deze taak toegewezen en middels een aanbesteding werd er gezocht naar een bedrijf dat helikopters en piloten kon leveren. Dat liep echter mis: uit de eerste aanbesteding werd na een reeks rechtszaken de stekker getrokken. Meer daarover is te vinden in het dossier.

In juni van dit jaar werd bekend dat de tweede aanbesteding door de ANWB werd gewonnen, zij kregen het werk voorlopig gegund. Het Belgische Heliventure, een deelnemer aan de eerste aanbesteding, spande echter opnieuw een rechtszaak aan. Volgens de Leeuwarder Courant eisen de Belgen een schadevergoeding en willen ze het definitief maken van de nieuwe aanbesteding uitstellen tot alle rechtszaken rond de oude procedure afgerond zijn.

Daar gaat de rechter nu niet in mee. De rechtbank besliste in het voordeel van RAV Fryslân, die verder mag werken aan het definitief maken van de gunning aan de ANWB.

Een datum waarop de nieuwe patiëntenheli kan gaan vliegen, blijft onzeker. Heliventure heeft de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de beslissing, waardoor het proces opnieuw vertraagd kan worden.

Tot er definitief een nieuwe partij aangewezen is, blijft de Kustwacht het vervoer vanaf de eilanden waarnemen in opdracht van Defensie.

-- Advertentie --