Wadlopen Terschelling

‘Provincie moet meer doen tegen zwerfafval op het Wad’

De provincie Fryslân moet meer doen om zwerfafval en ‘plastic-soep’ in het Waddengebied te bestrijden. Dat vindt de PvdA.

Statenleden Tjerk Voigt en Hetty Janssen doen hun oproep aan de provincie naar aanleiding van een onderzoek naar de hoeveelheid plastic in het Waddengebied.

Uit dat onderzoek is vooral naar voren gekomen dat het momenteel onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van afval in het gebied. Ook bestaat er nog geen Wadden-breed samenwerkingsverband voor het probleem.

“Er moet meer gedaan worden om het Waddengebied te beschermen tegen plastic en ander zwerfafval. Daarom vragen we de gedeputeerde om actie te ondernemen”, stellen de twee Statenleden.

“De PvdA verwacht dat milieugedeputeerde Schrier of een van zijn Friese collega’s in de Beheerraad Waddengebied opstaat en zich inzet voor een stevig actieplan. Een actieplan met als doel het drastisch verminderen en voorkomen van zwerfval op het wad”.