Gemeentehuis Terschelling

Plaatselijk Belang: ‘Gemeente houdt brieven achter’

Plaatselijk Belang Terschelling heeft het idee dat de gemeente brieven achterhoudt. Dat meldt de Leeuwarder Courant vandaag.

Fractievoorzitter van Plaatselijk Belang Gossen Bos kwam in een raadscommisie over de uitbreidingsplannen van een agrarisch bedrijf in Lies met zijn beschuldigingen.

Bos ontdekte in het dossier dat de advocaat van het bedrijf aan hem toestuurde drie brieven gericht aan de gemeenteraad die daar nooit zijn aangekomen. De gemeente deed te lang over het reageren op verzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen en werd in de brieven in gebreke gesteld. Dit leidde uiteindelijk tot een dwangsom van 10.000 euro per dag.

“Zowel de bewuste ondernemer, de gemeenteraad, als de burgerij van Terschelling worden hiermee zwaar geschoffeerd”, zei Bos volgens de Leeuwarder Courant. Het college was niet gediend van zijn uitspraken.

“Als u insinueert dat hier doelbewust brieven worden achtergehouden, werp ik dat verre van me. Zo stelt u de hele organisatie in een kwaad daglicht en dat neem ik u kwalijk”, zei burgemeester Bert Wassink volgens de krant. Hij heeft toegezegd onderzoek te doen naar het voorval.