Terschelling

Subsidie voor 8 eilander initiatieven

De Provincie Fryslân doet vanuit het Iepen Mienskipfûns 2017 een bijdrage aan acht Terschellinger initiatieven. In totaal is er bijna €770.000 subsidie toegekend aan 21 projecten op de Waddeneilanden.

Het Iepen Mienskipfûns is door de Provincie Fryslân opgezet om te investeren in de leefbaarheid. Meerdere keren per jaar kunnen er initiatieven ingediend worden.

Door de zeespiegelstijging wordt steeds meer landbouwgrond langzaam zilter. Stichting De Zilte Smaak krijgt €21.000 subsidie om verder te experimenteren met het telen van zilte gewassen. In een proefweiland bij Lies worden momenteel onder andere lamsoor, zeekool, zeeaster en zeekraal geteeld. De stichting werkt samen met kennis- en opleidingscentra om kennis van zilte teelt te ontwikkelen en te delen.

Met de subsidie hoopt de stichting activiteiten als een pluktuin, kookworkshops en catering met zilte producten te kunnen realiseren, om de zilte teelt bekender en populairder te maken.

Naast De Zilte Smaak hebben de volgende projecten op Terschelling een subsidie toegezegd gekregen:

ProjectAanvragerBedrag
Realisatie zeehondenopvangStichting Zeehondenopvang Terschelling€34.000
Renovatie buurtspeelplaats PirolapleinBuurtvereniging Pirola€18.000
Expositie, stroombakmodel en welkomstwagen BoschplaatStaatsbosbeheer€21.783
Slechtweervoorziening kringloop West Aleta SingersVereniging West Aleta Singers€6.580
Dansvloer met zitplaatsen (bostheater) Folkshegeskoalle, i.s.m. eilander bedrijvenStichting Folkshegeskoalle Schylgeralân€10.000
Inrichting informatiezaal Bunker 54Stichting Bunkerbehoud Terschelling€7.280
Motorische trainingsmaterialen t.b.v. kinderenStichting Jeugdwerk Terschelling€8.325