Categorieën
Algemeen

Mansveld zegt medegebruikcontract op

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zegt het medegebruikcontract met de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) op. Rederij Doeksen laat in een persbericht weten af te zien van de sterk afgeslankte dienstregeling.

In een brief aan de tweede kamer laat Staatssecretaris Mansveld vandaag weten op basis van grondige analyses, gesprekken met deskundigen en overleg met de betrokken gemeenten te hebben besloten “het medegebruik van de aanleginrichtingen door EVT voor gecombineerd personen- en goederenvervoer op te zeggen”.

“De reden om tot opzegging van de medegebruikcontracten over te gaan is dat de continuïteit van de veilige, betrouwbare, ongestoorde, structurele en het hele jaar dekkende veerverbindingen tussen het vaste land en de eilanden in het geding is”, aldus Mansveld.

Doeksen laat in een persbericht als reactie op de brief weten af te zien van alle voorgestelde aanpassingen in de winterdienstregeling. Dit is ook afgesproken met de staatssecretaris.

Naast de winterdienstregeling zijn ook de geplande verhoogde tarieven voor eilanders en de verhoogde sneldiensttoeslag van de baan. Ook kunnen er arbeidsplaatsen behouden worden bij Doeksen, meldt het persbericht.

In haar brief legt Mansveld uit geconcludeerd te hebben dat het medegebruik door de EVT de directe aanleiding is voor de financiële situatie van Doeksen. “Het is gebleken dat de markt te dun is voor twee partijen op deze route, wanneer ook onrendabele publieke diensten moeten worden uitgevoerd. Dit was juist ook het uitgangspunt voor de invoering van een concessiestelsel. Het is nooit de bedoeling geweest dat het medegebruik de openbare diensten zou kunnen uithollen.”

“Daar is nu wel sprake van. Dit is ook in strijd met de openbare dienstcontracten, omdat daarin is vastgelegd dat medegebruik de continuïteit niet in gevaar mag brengen”, aldus Mansveld.

“Nu blijkt aantoonbaar dat het medegebruik rechtstreeks heeft geleid tot een substantiële verschuiving van passagiersstromen. Vervolgens dreigt het medegebruik er nu toe te leiden dat de dienstregeling zodanig wordt versoberd dat dit ernstige consequenties heeft op velerlei maatschappelijke terreinen en op de eilanden kan leiden tot maatschappelijke onrust of instabiliteit. Dat betekent dat de in openbare dienstcontracten vastgelegde normen voor het toestaan van medegebruik momenteel aantoonbaar worden overschreden”, aldus de staatssecretaris.

Uit de brief van Mansveld wordt niet precies duidelijk of de contracten per direct opgezegd zijn en de EVT dus per direct niet meer welkom is aan de bruggen of niet. In het persbericht van Doeksen wordt gepraat over “de oneerlijke concurrentiesituatie” waar “voor de zomer in 2014 een eind aan komt”. Paul Melles van Rederij Doeksen zegt in een interview met Omrop Fryslân geen datum te weten, EVT-directeur Erwin Rob zegt tegen die omroep een brief gekregen te hebben met 1 februari 2014 als datum.

Concessie

Wat ook niet helemaal helder is op het moment, is hoe deze beslissing van de staatssecretaris past in het CBb-plaatje.

De EVT, Spathoek NV en Rederij Waddentransport tekenden namelijk een tijd geleden beroep aan bij het CBb in Den Haag over de gunning van de veerconcessie. Een beslissing van het CBb is finaal en biedt verder geen enkele mogelijkheid meer tot een hoger beroep. In Nederland niet, maar ook op Europees niveau niet, omdat eerder al gerechtelijk vastgesteld werd dat de kwestie niet van Europees niveau is.

De uitspraak van CBb over de zaak werd echter uitgesteld omdat er vragen gesteld zijn aan het Europese Hof van Justitie. Mansveld vroeg in juni van dit jaar om een versnelde behandeling van de vragen, maar het CBb ging daar niet mee akkoord.

De beantwoording van die vragen en dus een definitieve uitspraak van het CBb over de gunning van de concessie aan Rederij Doeksen kan nog wel een jaar gaan duren.

Of de beslissing van de staatssecretaris om de medegebruikcontracten nu op te zeggen enige invloed hebben op deze uitspraak is niet helder. De zaak die bij het CBb ligt gaat om de gunning van de definitieve concessie, terwijl de beslissing van Mansveld valt binnen het Openbaar Dienstcontract (ODC), de voorloper van de concessie.

Deze beslissing staat dus in principe los van de gunning van de definitieve concessie aan Rederij Doeksen. De kans bestaat altijd nog dat deze wordt afgewezen door het CBb. In dat geval is iedereen terug bij af.

EVT

De Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is door staatssecretaris Mansveld op de hoogte gebracht van haar besluit. Die rederij is niet met een persbericht gekomen, maar zegt tegenover Omrop Fryslân zich niet neer te leggen bij deze beslissing. Volgens directeur Erwin Rob is het de brief “heftig“, maar het besluit niet goed onderbouwd en in tegenspraak met het beleid van de Europese Commissie. De rederij gaat nadenken over juridische stappen.

Wethouder van Terschelling Teun de Jong zegt tegenover Omrop Fryslân achter deze beslissing te staan en geen contact te hebben gehad met de EVT.

Reportage Omrop Fryslân

Reportage NOS Radio 1

Brief Staatssecretaris Mansveld

Vervolg maatregelen Waddenveren

-- Advertentie --