ms Spathoek

Twijfels bij €9 miljoen

Enkele Kamerleden hebben zo hun twijfels over de €9 miljoen die het Rijk als afkoopsom aan de Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) geeft. Dat valt vandaag in de Leeuwarder Courant te lezen.

23 april moet staatssecretaris Mansveld zich in een Kamerdebat verantwoorden voor het uitkopen van de EVT, waarmee zij de veerbootoorlog vorige week tot een einde bracht. “Als een ondernemer gebruik maakt van een overheidsfaciliteit en het verhaal eindigt met een schadeloosstelling van 9 miljoen, dan wil ik op z’n minst weten hoe dat zit”, stelt CDA-kamerlid Sander de Rouwe in de Leeuwarder Courant. Ook Lutz Jacobi van de PvdA en Aukje de Vries van de VVD zijn nieuwsgierig naar de uitleg van Mansveld.

De Rouwe vraagt zich daarnaast af of de huidige overeenkomst tussen het Rijk, Doeksen en de EVT daadwerkelijk een einde brengt aan de veerbootoorlog. Het Europese Hof van Justitie heeft, doordat alle juridische processen stopgezet zijn, nooit antwoord kunnen geven op de vragen van het CBb. “En dat terwijl een uitspraak van het CBb veel duidelijkheid had kunnen geven. Eilanders moeten die helderheid missen vanwege de afkoopsom. Kan Rijkswaterstaat met recht en rede een nieuw verzoek van een andere transporteur weigeren?”.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laat aan de Leeuwarder Courant weten te denken van wel. “De concessie is nu onherroepelijk geworden. De bezwarentermijn is afgerond doordat de bezwaarmaker alle juridische procedures heeft stopgezet. Nu geldt de concessie en die was al eerder toebedeeld aan Doeksen”.

Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat een ondernemer die zich benadeeld wordt, naar Europa stapt om alsnog een uitspraak te krijgen. Jacobi en De Rouwe laten de Leeuwarder Courant weten niet aan te sturen op zo’n actie. “Ik zal zo’n zaak niet aanwakkeren, maar ik wil wel zeker weten of er echt rust is”, aldus De Rouwe.

Spathoek

De Spathoek en bijbehorende personeelsleden gaan volgende week officieel over naar Rederij Doeksen. Tot 30 september laat de rederij het schip in de huidige EVT-dienstregeling met het huidige personeel doorvaren. De contracten van het EVT-personeel lopen daarna af.

Aan Omrop Fryslân laat Doeksen weten het schip niet over te spuiten, alleen de logo’s zullen verwijderd worden.